Overheid


MILITAIRE CONFERENTIE ZEGEN VOOR SURINAME

10-04-2013

"Blessed 2 Bless", gezegend om te zegenen, is het thema van de conferentie voor christelijke militaire leiders die van 8 tot en met 12 april 2013 in Suriname gehouden zal worden. Het is de zesde keer dat de Caribbean Military Christian Leaders Conference ( CMCLC) wordt gehouden. De geestelijken zullen gedurende ruim een week met elkaar van gedachten wisselen en vooral bidden voor hun organisatie, hun land en in het bijzonder voor Suriname.

De conferentie heeft als doel militaire christelijke leiders van verschillende landen bijeen te brengen  om met elkaar van gedachten te wisselen over uitdagingen van het werk en zaken die zij meemaken in hun eigen leger. De geestelijken kunnen van elkaar leren en elkaar ondersteuning geven voor het opnemen van meer geestelijk voedsel. Volgens Majoor Michael Stewart, predikant bij het Nationaal Leger, is het een voorrecht dat Suriname deze conferentie mag organiseren. Als organiserend land is voor het thema Blessed 2 Bless gekozen omdat de geestelijke leiders naar Suriname komen om met elkaar van gedachten te wisselen hoe zij zich beter kunnen inzetten om de mensen die aan hen zijn toevertrouwd met het geestelijke te bedienen.

Een geestelijke heeft een belangrijke plaats in een leger, vertelt Stewart. Hij is immers degene die de militairen moet begeleiden en ondersteunen zodat ze goed kunnen functioneren binnen de defensieorganisatie. Degenen bij wie het minder goed gaat, helpt de dominee dat zij weer in balans komen zodat zij geestelijk stabiel blijven. Militairen maken reeds aan het begin van hun carrière en wel als rekruut op de Elementaire Algemene Opleiding (EAO) kennis met de geestelijke leiders van het leger. Ze krijgen bijvoorbeeld geestelijke lessen en leren hoe met stress om te gaan. Maar ook daarna gaat de geestelijke verzorging door. Er worden gesprekken met hen gevoerd op de werkplek en zij die behoefte hebben aan counseling krijgen die ook. "Militairen worden vaak gestigmatiseerd als mensen die slechts geweld kennen, maar men vergeet dat zij mensen zijn met een bepaalde opdracht",  benadrukt de legerpredikant. Deze groep staat volgens hem op de bres voor de bevolking en de gemeenschap. Zij bereiden zich voor en worden getraind om indien er calamiteiten zijn, in te springen. Stewart is trouwens ook van mening dat de Surinamer de militair de verdiende plek moet geven binnen de gemeenschap. "Ik moet respect hebben voor deze mensen omdat ze uit liefde voor mij dit werk uitvoeren om mij te beschermen" zou de houding moeten zijn.

In vergelijking met de eerdere conferenties wordt deze uniek verteld Majoor Stewart lachend.  Anders dan de vorige keren waarbij de participanten  in een zaal van een hotel zaten, vindt de  openingsceremonie  in de recreatiezaal van de Memre Boekoe kazerne plaats, terwijl de afsluiting in de Ayokokarzerne te Zanderij (BBZ) plaats vindt. Daarnaast zullen diverse gospelartiesten en groepen de participanten uit het buitenland  kennis laten maken met de Surinaamse cultuur.

NIEUWSBERICHTEN