Overheid


Marine kookt voor scholen

22-05-2013

De kinderen van de openbare scholen Dijkveld en Taut Lui Faut raken er niet over uitgesproken: "We vinden het geweldig dat militairen voor ons koken", roepen ze. De kinderen kunnen erop rekenen dat ze dagelijks tijdens de naschoolse opvang, gezonde en hygiënisch bereide voeding krijgen. Beide scholen liggen in de buurt van de Marinebasis. Voor vele van deze kinderen is het dan ook niet vreemd een stoere militair tegen te komen op weg naar school. Dat deze mannen voor ze koken vinden ze helemaal top.

De commandant van de Marine, Luitenant-Kolonel Marino Acton, is blij dat zijn krijgsmachtsdeel een bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van de kinderen in de buurt. Toen er een beroep op de Marine werd gedaan zijn er gelijk acties ondernomen. "Er moesten voorzieningen getroffen worden omdat wij niet gewend waren om dagelijks voor een groep van 750 te koken", verteld de Marinecommandant enthousiast.  "We zitten midden in deze gemeenschap en als wij een bijdrage kunnen leveren dan doen wij dat graag", gaat hij verder. Dit is ook de mening van de 5 koks die dagelijks het voedsel bereiden. "Voor ons is het een hele eer, want het zijn ook onze kinderen", merkt chef-kok Sergeant George Kensenhuys op. Zij doen dit nota bene naast hun reguliere werkzaamheden, maar volgens Kensenhuys is een militair multi-inzetbaar dus doen zij het elke dag weer, trots dat zij een grote bijdrag leveren. Elke avond blijft één van hun in de kazerne om alvast voorbereidingen te treffen voor de volgende dag. Vroeg in de ochtend komt de rest van het team binnen om met het koken te beginnen. Het menu wordt bekeken en de werkzaamheden worden verdeeld. "Er wordt gelet op de gevarieerdheid van het voedsel dat geleverd wordt en met de hygiëne maken wij geen grappen", vertelt Overste Acton. De keuken van  de Marinebasis wordt wekelijks geïnspecteerd door de Geneeskundige Dienst.

Schoolhoofd Sitaldin, tevens coördinator naschoolse opvang van de O.S Dijkveldschool, juicht het toe dat het Nationaal Leger ook een steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. Volgens hem wijzen de statistieken van de school uit dat de leerprestaties van de leerling zijn verbeterd sinds de naschoolse opvang er is. Ook Mevrouw Mataw-Mahabier, schoolhoofd van de O.S. Tout Lui Fautschool, is ervan onder de indruk hoe de militairen het eten dagelijks met liefde en geduld bezorgen. Zij hoopt dat dit project zich verder voortzet. Beiden vinden de discipline van de organisatie prettig. Er worden afspraken gemaakt en ze kunnen erop rekenen dat die worden nagekomen.

NIEUWSBERICHTEN