Majoor Ilahibaks over beëdigingen en bevorderingen

03-12-2017

Majoor Faried Ilahibaks geeft in een gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) aan dat er onlangs 118 officieren zijn beёdigd in een naast hogere rang, waarvan 19 de eed hebben afgelegd en de overige 109 officieren de belofte hebben gedaan ten overstaan van de President van de Republiek Suriname Z.E. Desire Delano Bouterse.

 


Majoor Faried Ilahibaks

 

De beёdiging van een officier vindt plaats, wanneer de officier is voorzien van een resolutie, uitgegeven door de Republiek Suriname. Dit heeft namelijk niets te maken met de bevorderingen. Het verschil tussen een beёdiging en een bevordering is dat de officier in het bezit is van zijn eerste resolutie en voorgedragen is om beёdigd te worden. Bevorderingen volgen na het afronden van een officiersopleiding of van een hogere opleiding. Vervolgens wordt je bevorderd tot tweede luitenant, maar dan ben je nog niet beёdigd. Het ministerie van Defensie, afdeling administratieve diensten zorgt ervoor dat de resolutie wordt opgemaakt op basis van de rang van de desbetreffende officier die door de President wordt getekend en overhandigd aan de officier, waarna de beёdiging volgt en geldt voor het hele leven.

Majoor Ilahibaks geeft verder aan dat bevorderingen plaatsvinden na 1, 2, 4 of 8 jaren, gedurende de dienstperiode of na te zijn voorgedragen tot een naast hogere rang. De officiersrangen beginnen met de 2e Luitenant, de 1e Luitenant, daarna de kapitein. Door de eerstvolgende opleiding succesvol af te ronden wordt je bevorderd tot hoofd officier in de rang van Majoor. Na de laatstgenoemde positie kan men worden voorgedragen en bevorderd tot Luitenant Kolonel en dan Kolonel. In Suriname kennen wij “Brigade Generaal” als hoogste rang die de huidige minister van Defensie Ronny Benschop heeft, maar op dit moment niet actief dienend militair is.

Deze beёdigingen hadden in 2016 al moeten plaatsvinden, omdat in het afgelopen jaar ook afgestudeerden waren, dit dit jaar wel meegenomen zijn om beёdigd te worden. Hiermee is een grote achterstand ingelopen.

NIEUWSBERICHTEN