Inzet Genie bij bijstandsverlening (1)

31-10-2016

Sinds september 2015 worden er geen bouwwerken meer door het Ministerie van Defensie uitbesteed. Deze infrastructurele werken worden volledig door de afdeling Genie gedaan, wat een grote besparing voor de defensieorganisatie oplevert. In dit verband is deze afdeling toegerust met manschappen en materiaal. De Genie fungeert ook als de aannemer van Defensie voor bouw- en renovatiewerkzaamheden van overheids- en andere instanties. Door tussenkomst en op instructies van de minister van Defensie worden deze werkzaamheden verricht.

In het kader van de civiel-militaire relaties wordt de Genie-eenheid regelmatig ingezet voor sociale projecten op b.v. internaten en scholen. Overheids- en particuliere instanties maken verder steeds vaker gebruik van de expertise van de Genie.

Vanwege de huidige financiële crisis waarmee ons land te kampen heeft, breidt het Ministerie van Defensie zijn bijstandsverlening naar de gemeenschap steeds verder uit. Volgens minister Benschop zijn de inspanningen van het leger in deze tijden een extra steun in de rug van de gemeenschap. Hij hoopt hiermee ook een goed voorbeeld te geven voor bijstandsverlening en om Defensie correct te representeren.

De inzet van de geniemilitairen mag zonder twijfel beschouwd worden als een succes. Volgens de commandant Genie, majoor R. Lingers, heeft zijn afdeling de handen vol. Naast het werken aan de eigen projecten, wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de aanvragen van derden. Helaas is het niet mogelijk aan elke aanvraag uitvoering te geven.

Initieel worden de leden van de Genie opgeleid in de gevechtsondersteuning. Zonder de traditionele militaire taken (gevechtsondersteuning) te kort te doen, wordt daarnaast de vakkennis van de genisten opgebouwd. Voor een kwalitatief goede uitvoering van werkzaamheden moeten zij steeds worden bijgeschoold op hun vakgebied van schilder, bouw-, installatie- en elektrotechniek.

Momenteel heeft de Genie projecten in uitvoering bij de Centrale Bank van Suriname, het VOS-internaat aan de J. Lachmonstraat en VWO – Gitaarstraat.

- - - - - - - - - - -

De Genie is de technische eenheid van het leger. Het woord Genie, zoals bedoeld binnen een leger, komt van het Franse woord génie en is verwant aan het woord ingenieur.

De afdeling Genie is ingedeeld bij de Landmacht en heeft een belangrijke rol bij de complete militaire infrastructuur; van het tot stand brengen en onderhouden van militaire onderkomens tot het bouwen van bruggen en omheiningen. Verder het uitvoeren van schilderwerk, elektra-, water- en gasinstallatie. Deze afdeling voert haar taken landelijk uit voor de hele krijgsmacht.

NIEUWSBERICHTEN