Overheid


Introductie Luitenant-kolonel M. van Lingen Award

02-06-2014

Vanaf 2007 is er intensief nagedacht over de opzet van een vrouwennetwerk binnen de defensieorganisatie. De vraag en behoefte naar een georganiseerd verband waarin vrouwenaangelegenheden de nodige aandacht krijgen, is reeds lang aanwezig. Het gaat erom een forum te bieden aan het vrouwelijk personeel

  • om de vrouw die in dienst is bij Defensie te inspireren, stimuleren en motiveren om te streven naar het leveren van betere prestaties
  • om de positie van de vrouw te versterken en doorstroming te stimuleren naar hogere posities binnen de defensieorganisatie

De contouren van het netwerk zijn vastgelegd en er vinden nog gesprekken plaats met de leiding van het ministerie. Het netwerk is in oprichting en heeft reeds verschillende activiteiten georganiseerd. In dit kader is er van 12 t/m 14 mei 2014  het eerste LEIDERSCHAP SYMPOSIUM voor VROUWEN in de GEWAPENDE BEROEPEN gehouden. De vrouwen die aan dit symposium hebben gewerkt hebben gemeend om één van de uitgangspunten van het netwerk alvast uit te voeren, namelijk het aanwijzen van een rolmodel waaraan men zich aan kan optrekken.

De eerste persoon die daarvoor is uitgekozen is luitenant-kolonel mr. Margrietha Harmiena van Lingen, naar wie de award is vernoemd. Tijdens de opening van het vrouwensymposium is deze award uitgereikt aan de naamdraagster.

Overste van Lingen is geboren op 9 oktober 1944 in Nederland. In 1975 heeft zij zich gevestigd in Suriname en heeft de Surinaamse nationaliteit aangenomen. In mei 1983 werd zij lid van de Volksmilitie/ lichting Alfa-84.  In die periode is zij als groepscommandant verantwoordelijk geweest voor de luchthavenbeveiliging en de Ayoko Kazerne.

Zij heeft ook gewerkt als parttimer op de ambassade van Cuba in Suriname, waar zij de Cubanen bijstond met het vertalen van documenten.

Op 9 november 1988 is zij in dienst getreden van het Ministerie van Defensie als burgerpersoneelslid. Samen met commandant Ch. Mijnals heeft zij de afdeling Bureau Politieke Organisatie opgezet. Vanwege het feit dat zij als burger niet 'geteld en gezien' werd binnen de organisatie, heeft zij ervoor gekozen te militariseren; samen met 19 andere vrouwen ging zij twee maanden door de EAO (Elementaire Algemene Opleiding). De versjes die toen werden opgezegd, bevatten veelal liederlijke taal. En zo revolutionair als ze is, koos zij er voornietmee te zingen. Deze keus bleef niet ongestraft. Zij werd ervoor gestraft, maar meezingen deed zij niet.

Na de telefooncoupe in december 1990 werd zij thuis geplaatst met de instructie te wachten totdat zij opgeroepen zou worden. Dit heeft zij ervaren als een dieptepunt in haar carrière.

Zij heeft die periode echter niet onbenut laten voorbij gaan, maar is zich gaan wijden aan studie.  Na enkele jaren werd zij teruggeroepen om te fungeren als tolk. Luitenant-kolonel van Lingen is namelijk bekwaam in de Nederlandse, Engelse, Spaanse en Franse taal.

In december 1998 studeerde zij af aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en behaalde de titel van meester in de Rechten.  Nadat zij was afgestudeerd, is zij geplaatst op het centraal kantoor van Defensie. Daar heeft zij tot haar pensionering én daarna leiding gegeven aan de afdeling Juridische Zaken en Verdragen.

Overste Marga Van lingen heeft een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Wanneer zij merkt dat zaken niet correct zijn, zorgt zij ervoor dat zij het kan bespreken. Soms staat zij er alleen voor, maar geeft desondanks niet op. Zij staat bekend om haar korte, heldere memo's waarin zij helder advies geeft aan het hoogste gezag. En zij heeft daartoe niet veel tijd nodig.

Haar bekwaamheid en gedrevenheid zijn bekend en welkom. Op dit moment is zij ook een gepensioneerde kracht die nog werkt voor de defensieorganisatie. Een jaar ouder, maar de snelheid, de gedrevenheid en bekwaamheid zijn er nog steeds.

Overste Van Lingen is als voorbeeld gesteld voor de vrouwen in de organisatie. De vrouw die als eerste tot de rang van luitenant-kolonel is bevorderd. De militaire vrouw die als eerste op het strategisch niveau heeft gewerkt, de militair die mag spreken van een trackrecord van plichtsbesef, discipline, doorzettingsvermogen en  inspirerend leiderschap.

Op grond daarvan hebben de vrouwen van de defensieorganisatie gemeend een award naar haar te vernoemen. Een award die om een bepaalde tijd zal worden uitgereikt aan een vrouw die een belichaming is van deze normen en waarden.

 

NIEUWSBERICHTEN