INFORMATIEBIJEENKOMST MET A.S. GEPENSIONEERDEN (10)

09-10-2015

Het Ministerie van Defensie heeft op vrijdag 09 oktober 2015 een informatiebijeenkomst gehouden voor zijn werknemers die de dienst in 2016 met pensioen zullen verlaten.

De heer Dr. T. Chang heeft een presentatie gehouden over veroudering en daaraan gerelateerd het leven na de pensionering. Onderzoek heeft uitgewezen dat pensionering de gezondheid kan ondermijnen; er is 40% meer kans op depressie en 60% op een fysieke ziekte. De werkplek is vaak de voornaamste plaats waar men sociaal is en fysieke activiteiten uitvoert. Wanneer dat wegvalt, kan dat effect hebben op de gezondheid. Hij drukte de aanwezigen op het hart om ook na hun pensionering actief te zijn en te blijven om gezond oud te worden.

Na deze presentatie heeft het hoofd Personeels Salaris Administratie, kapitein D. Hanen, de aanwezigen geïnformeerd over de registratietermijn en procedures voor het ontvangen van hun pensioen en A.O.V.. Voor detailinformatie kunnen belangstellenden zich persoonlijk wenden tot de betreffende kantoren.  Kapitein Hanen herinnerde de aanwezigen verder eraan om hun eventueel verloftegoed tijdig op te nemen.

Na de informatiesessie was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waar de aanwezigen goed gebruik van hebben gemaakt.

NIEUWSBERICHTEN