Hoe gezond ouder worden

12-11-2014

Dr Chang Ming Sing docent bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname Faculteit der Medische Wetenschappen heeft op 07 november jl. in de multifunctionele zaal op het ministerie van Defensie een presentatie gehouden voor personeelsleden van dit ministerie die in het jaar 2015 met pensioen gaan.

Het doel van deze presentatie is om de aanstaande gepensioneerden van 2015 te informeren welke veranderingen in hun leven zowel financieel, fysiek en emotioneel zal plaatsvinden.

Tijdens deze presentatie zijn twee van de drie veranderingen belicht nl. het financiële en het fysieke. Bij de fysieke verandering heeft deze heer de 49 toekomstige gepensioneerden voorlichting gegeven hoe ze op een gezonde manier de nieuwe levensfase in te gaan. Dat na hun pensionering zij niet bij de pakken moeten neer zitten. Het is hen aanbevolen om voor een half uurtje te fietsen of een wandelingetje te maken. De heer Chang wijst hen ook erop dat gepensioneerden meestal opkomen voor verhoging van Algemene Ouderdag Voorziening (AOV) en het waarde vast maken van de pensioenen maar dat er nog andere zaken zoals hoe je erkenning en een luisterend oor kunt krijgen.

Het ministerie van Defensie vindt het ook nodig om de toekomstige gepensioneerden te informeren hoe te handelen voor de gepensioneerde leeftijd. Het waarnemend hoofd Personeelszaken kapitein Henna Grebbe heeft een presentatie gehouden over hoe je in aanmerking kan komen voor pensioen en welke bescheiden er daarvoor nodig zijn voor het pensioenfonds aan de Hofstede Crullaan en het AOV kantoor

Vereisten bij het indienen van de pensioen uitkering.

De ontslagbeschikking, het intreebericht, het uittreebericht met bijlagen, de inkoopbeschikking, een bankrekeningnummer van belanghebbende en 2 loonslips over de laatste 24 maanden (een recente en een van het jaar daarvoor)

 

Welke zijn de stappen die de ambtenaar ondernemen om het pensioen te kunnen ontvangen.

Het ontslag moet worden aangevraagd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit verzoek tot ontslag moet 2 tot 3 maanden voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd worden aangevraagd. De vereiste bescheiden worden opgemaakt door de afdeling Personeelszaken waar betrokkene werkzaam is.

NIEUWSBERICHTEN