Het ministerie van Defensie Suriname en China zetten goede relatie voort

19-08-2014

Op maandag 18 augustus j.l. heeft Minister Lamuré Latour een zes man sterke Chinese militaire defensiedelegatie o.l.v. Generaal-Majoor Kong Li ontvangen voor een werkbezoek. Het doel van dit bezoek was voornamelijk de invulling van een Chinese schenking voor het jaar 2014- 2015. Er is tevens gesproken over samenwerkingsgebieden zoals het trainen en opleiden van  ons militair personeel in China.

De inspanningen van China zijn erop gericht de militaire relatie met ons land te versterken. Generaal-Majoor Kong Li is ervan overtuigd dat beide defensieorganisaties veel van elkaar kunnen leren.  Hij gaf tijdens het bezoek aan zeer tevreden te zijn over de samenwerking met Defensie Suriname. Ook de Bevelhebber van het Nationaal Leger, Brigade-Generaal Ronni Benschop sprak vol lof over de jarenlange goede betrekkingen tussen beide defensieorganisaties.

Na het bezoek aan het ministerie van Defensie heeft de delegatie een beleefdheidsbezoek gebracht aan de President van de Republiek Suriname.

Vermeldenswaard is verder dat voorafgaand aan deze bezoeken de Chinese delegatie op 17 augustus j.l. een bezoek heeft gebracht  aan de Ayokokazerne (BBZ) te Zanderij.

NIEUWSBERICHTEN