GEZAMENLIJKE VOORLICHTINGSSESSIES IN REGIO WEST

30-09-2016

Het Ministerie van Defensie heeft het voortouw genomen om voorlichtingssessies te houden voor dorpsgemeenschappen in het binnenland. De vele tienerzwangerschappen en seksuele overdraagbare aandoeningen zijn aanleiding geweest om voorlichting te geven aan de opkomende jeugd. Het aantal schoolverlaters daar op jonge leeftijd is heel hoog. Op zoek naar een eigen bestaan is het verleidelijk dat deze jongeren dan ook nog het pad van de criminaliteit, drugs- en alcoholgebruik opgaan.

Het Nationaal Leger beschikt over mogelijkheden om verafgelegen dorpen aan te doen. Hierdoor heeft minister Ronni Benschop de opdracht gegeven om voorlichtingssessies te houden voor de dorpsgemeenschappen in het binnenland. Zowel jongeren als ouderen moeten hiermee bereikt worden ter indamming van het moreel-ethisch verval en verschijnsel van vroege schoolverlaters.

Het Nationaal Leger heeft in de uitvoering het Korps Politie Suriname (KPS) en het Korps Brandweer Suriname (KBS) benaderd. Door deze samenwerking heeft de informatiestroom naar de gemeenschappen toe een veel breder karakter gehad. Ook het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, m.n. het districtsbestuur, heeft in deze medewerking verleend.

Van 16 tot en met 23 september is de operatie onder codenaam “Dringi Dresi Wakti Siki” uitgevoerd, waarbij er diverse sessies zijn gehouden in het verzorgingsgebied Regio West. De volgende dorpen zijn aangedaan: Apoera, Washabo,Tapoeripa, Donderskamp, Corneliskondre en Kalebaskreek.
Het Nationaal Leger heeft gezondheidsvoorlichting gegeven, waarbij o.a. de volgende ziektebeelden werden belicht: hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook werd informatie verschaft over goede voeding en hygiëne. Verder was er gelegenheid om de bloeddruk en bloedsuiker te laten meten.

Het KPS heeft informatie verschaft over o.a. de vernieuwde wetgeving, huiselijk geweld, misbruik van minderjarigen, alcohol- en drugsgebruik, echtscheidingen, alimentatie.

Het KBS gaf voorlichting over brand en brandpreventie, hoe te handelen bij een opkomende brand en opslag van een gascilinder en brandstof.

De dorpsbewoners zijn goed opgekomen en hebben enthousiast gereageerd op deze voorlichting sessies. Minister Benschop hoopt met deze preventieve operatie de civiel-militaire relatie te hebben verstevigd en een bijdrage te hebben geleverd aan een beter functionerende samenleving.

NIEUWSBERICHTEN