Overheid


Elnt Frankie Martodikromo door Braziliaanse Landmacht onderscheiden (2)

17-04-2014

Tien onderofficieren hebben op woensdag 16 april 2014 hun certificaat van de aangepaste officierscursus 2013-02 in ontvangst mogen nemen. De cursus begon op 09 december 2013 met 10 cadetten, die vanwege hun onderofficiers status en het karakter van de cursus, de patjes van cadet/vaandrig opgespeld kregen. Het streven van het Centrum Opleidingen Nationaal Leger is er op gericht de kwaliteit van het personeel op alle niveaus te verbeteren. De commandant van het Centrum Opleidingen , majoor A. Kortstam, is dan ook trots op deze groep die zich, ondanks de hogere gemiddelde leeftijd, van zijn beste zijde heeft laten zien. " U heeft tijdens de cursus wortels geschoten en heeft de gedachte doen ontstaan, dat u een boom bent, die voorlopig niet van plan is om te vallen",  zijn de woorden van de commandant.  Hij merkte verder op dat hun inzet aangeeft dat zij van plan zijn over hun resterende dienstperiode dienstbaar te zijn aan de defensieorganisatie, in het bijzonder aan het Nationaal Leger.

Met de succesvolle afronding van deze cursus kregen de geslaagden de distinctieven opgespeld behorende bij de rang van eerste luitenant en is het officierskorps van het Nationaal Leger aangevuld met 10.

NIEUWSBERICHTEN