Overheid


Eerste Voortgezette Officiers Opleiding een feit

09-03-2014

Sinds 2011 werden er vanuit de legerleiding verwoede pogingen ondernomen om een eigen stafcursus op te starten zodat er een grotere groep kon worden bereikt binnen de organisatie. Na een gedegen voorbereiding kon in 2013 met de opleiding worden gestart. Naast de opleiding die is afgestemd op de Surinaamse behoefte/ omstandigheden werd er ook gewerkt aan een opleidingsstructuur die kwalitatief het opleidingsgebeuren moest opkrikken. Bij alle voorbereidingen werd de Surinaamse instructeurs groep bijgestaan door twee Braziliaanse militaire adviseurs en de Braziliaanse militaire attaché.

Op 17 juni 2013 werd de opleiding officieel gestart door de directeur van Defensie, mr. John Achong , waarbij de mogelijkheid werd gecreëerd voor deze bijzondere groep om zich verder te scholen voor de nieuwe uitdagingen binnen onze militaire maatschappij.

Op vrijdag 28 februari  jl. hebben 18 van de 23 officieren na een intensieve studie die acht maanden heeft geduurd, hun diploma in ontvangst genomen. Deze officieren hadden al een sleutel positie in de organisatie, maar zullen nu in staat zijn om het werk op een hoger niveau te kunnen uitvoeren. Het ligt in de bedoeling om dit jaar met de tweede opleiding te beginnen.

NIEUWSBERICHTEN