EERSTE OOGST UIT KASSEN AGRARISCH BEDRIJF NATIONAAL LEGER

17-08-2016

Het agrarisch bedrijf von Freyburg van het Nationaal Leger te Saramacca heeft op donderdag 11 augustus de eerste partij groenten in plantenkassen geoogst. Op 16 juni vond de oplevering van drie kassen plaats en op 26 juni werd begonnen met het planten in de kassen.  De oogst bestond uit: kool, bloemkool, paprika en wortelen.  Sergeant majoor Fernando Reyme, waarnemend commandant van het agrarisch bedrijf, is zeer tevreden met het resultaat en merkt een aanmerkelijk verschil in de productie ten opzichte van de buitenteelt. Volgens Reyme heeft hij veel hulp aan LVV, die het bedrijf  ondersteunt met trainingen, advies en begeleiding bij de teelt.  Reyme noemt deze samenwerking heel goed.

Het agrarisch bedrijf voorziet voor 100% in de behoefte aan groenten voor het leger. Het leger is hierdoor in zijn opzet geslaagd om zelfvoorzienend te worden. De volgende groenten soorten worden onder andere reeds geleverd: kousenband, boulanger, sopropo, snijbonen, tajerblad, klaroen, bitterblad. Verder ook papaja. De productie uit de kassen is een goede aanvulling hier op.  

Minister Benschop van Defensie wenst niet alleen het leger van groenten te voorzien, maar ook sociale instellingen te bedenken. De defensieorganisatie probeert hierdoor enige verlichting te brengen in de reeds precaire situatie van instellingen. In dit verband is uitbreiding van plantareaal en kassen noodzakelijk.

Volgens Reyme is er voldoende grond. Uitbreiding zal gepaard moeten gaan met het werven van meer manschappen voor dit bedrijf. Met een regelmatige aanvoer van plantmateriaal, kan het bedrijf zelf inkomsten genereren, zoals door minister Algoe van LVV aangegeven.  

NIEUWSBERICHTEN