EBOLA TRAINING VERZORGD DOOR HET NCCR IN SAMENWERKING MET DE VS (1)

11-02-2015

Het nationaal coördinatie centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft in samenwerking met de Ambassade van de Vereinigde Staten van Amerika een tweedaagse training verzorgd. Ongeveer 26 personen hebben deelgenomen aan de tweedaagse training, waaronder vertegenwoordigers van verschillende medische instellingen, het leger, de politie, de brandweer en andere gezondheidsinstellingen. Deze training heeft tot doel de deelnemers vertrouwd te maken met de Donning en Doffing procedure, dat inhoudt het aantrekken en uittrekken van persoonlijke beschermende kleding(PPE), alsook de uitwisseling van ervaringen m.b.t. dit onderwerp (exchange).

De eerste dag behelsde een classicale interactieve sessie inhoudende het uitwisselen van ervaringen op het gebied van gebruik van PPE op het medisch gebied en de trainingservaring van de deelnemers op het gebied van het gebruik van Ebola beschermende kleding.

De tweede dag was de praktische beoefening van de Donning en Doffing procedure. Vermeldenswaard is na bezig geweest te zijn in een besmette omgeving, bij het ontdoen van de beschermde kleding ontsmetting van cruciaal belang, dit om besmetting te voorkomen. De training werd verzorgd door het personeel van de Nationale Garde van Zuid-Dakota verzorgd. Suriname heeft op eigen initiatief het besluit genomen om samen met de VS zulke trainingen te verzorgen. Binnenkort is er een vervolgtraining over Ebola, die verzorgd zal worden door enkele Cubaanse specialisten aan het medisch personeel, gezondheidsinstellingen en andere relevante diensten.

NIEUWSBERICHTEN