Overheid


DETACHEMENTEN NATIONAAL LEGER WORDEN AANGEPAKT

25-07-2013

Diverse kazernes en detachementen van het leger worden aangepakt. Defensie is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen. In sommige gevallen gaat het om renovatie terwijl in de plannen ook nieuwbouw is opgenomen.

Volgens Minister Lamuré Latour is Defensie landelijk bezig om de accommodaties op de verschillende detachementen in orde te maken. Minister Latour die momenteel samen met de bevelhebber van het Nationaal Leger, Luitenant Kolonel Ronni Benschop, werkbezoeken aflegt om de stand van zaken te bekijken, noemt de Ayokokazerne als voorbeeld. De renovatiewerkzaamheden aan deze kazerne, meer bekend als Bos Bivak Zanderij (BBZ), zijn nog net op tijd afgerond om de padvinders die deelnemen aan de Cuboree op te vangen.

"Maar even belangrijk is dat BBZ ons trainingscentrum is waar de rekruten opgevangen en opgeleid worden". Hier krijgen jaarlijks honderden jonge Surinamers de Elementaire Algemene Opleiding (EAO). Zij leren dan gedurende tien weken diverse basisvaardigheden die voor elke militair belangrijk zijn. BBZ was na jaren van achterstallig onderhoud aan een goede opknapbeurt toe. Naast de dakbedekking
zijn onder andere de keuken en de slaapvertrekken aangepakt. Een ander voorbeeld is de kazerne te Apoera, een nieuwbouw die recentelijk is opgeleverd. "Wanneer onze mensen op detachering gaan, moeten ze goed onderdak hebben. Ook al zijn ze militairen die onder alle omstandigheden hun werkzaamheden kunnen verrichten, ook zij hebben recht op basisvoorzieningen", vindt minister Latour

NIEUWSBERICHTEN