Derde Combat Life Saver’s Course afgerond

15-11-2016

De Combat Life Saver’s Course, welke op maandag 7 november in de Ayoko Kazerne te Zanderij van start ging, is op donderdag 10 november afgesloten. Deze training werd voor de derde maal verzorgd door de Franse Combat Life Savers van de 1e Compagnie van het 9e Regiment (RIMA). Aan deze training hebben 28 infanteristen deelgenomen. Deze militairen komen van de Voortgezette Algemene Opleiding.

Vanwege de bijzondere aard van opdrachten, kunnen militairen in operatie niet per definitie terugvallen op medische afvoergroepen of hulpposten. Het kan zelf voorkomen dat zij voor een langere periode op zichzelf zijn aangewezen. Het is daarom belangrijk dat zij tijdens operaties weten hoe hulp te moeten verlenen aan zieke of gewonde collega’s. Daarbij is de behandeling vooral gericht op zogenaamde traumaletsels, zoals schotwonden en verwondingen als gevolg van explosies. De medische handelingen moeten kunnen worden verricht onder stress, in tactische omstandigheden en met beperkte middelen en uitrusting. Dit in tegenstelling tot andere geneeskundige functionarissen die vaak in een stabiele omgeving werken en de beschikking hebben over zeer uitgebreide medische uitrusting en middelen.

De combat life savers zijn getraind om hulp in het veld te bieden aan gewonden, tot een medisch professional de behandeling van het slachtoffer kan overnemen. Voor deze training werden de cursisten in 2 groepen verdeeld. Elke groep werd 2 dagen lang onderricht in eerstehulpverlening aan kameraden onder gevechtsomstandigheden, schot verwondingen behandelen, stabiliseren en afvoeren van gewonden.

NIEUWSBERICHTEN