DEFENSIE WAARDEERT JUBILARISSEN EN GEPENSIONEERDEN

01-04-2015

Het Ministerie van Defensie heeft 191 van zijn personeelsleden gehuldigd. Dit vond plaats in het Mata Gauri gebouw op vrijdag 13 maart 2015. De gehuldigde ambtenaren hebben een dienstperiode van 25, 30,35 en 40 jaar. De Minister Lamure Latour bedankte en bemoedigde zowel de jubilarissen als de gepensioneerden voor hun inzet en spoorde hen aan om met nog meer passie verder door het leven te gaan. Kapitein Sattiawatie Alberg- Jhinkoe en dhr. Harry Atau brachten namens de jubilarissen en gepensioneerden hun dank uit aan de leiding en directie van de defensieorganisatie. Vermeldenswaard is dat de bevelhebber van het Nationaal Leger, Brigade Generaal Ronni Benshop, een dag vooraf ook werd gehuldigd door Minister Latour voor 40 jaar trouwe dienst. Als waardering en dank voor de jarenlange inzet kreeg elke gehuldigde een bloemstuk, oorkonde, een enveloppe met inhoud  en een gouden pin. De Militaire Kapel heeft de aanwezigen op die avond gezellig bezig gehouden met zijn optreden.

NIEUWSBERICHTEN