Overheid


DEFENSIE VERSTREKT HIV/AIDS INFORMATIE EN EDUCATIE

30-07-2014

HIV is een veiligheidsvraagstuk geworden op wereldwijd niveau. Militairen vormen vanwege de aard van hun beroep een risicogroep voor het oplopen van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOI's), waaronder HIV. Het Ministerie van Defensie heeft daarom een HIV-beleid met als doel de kwetsbaarheid van het personeel van de defensieorganisatie zoveel als mogelijk te verminderen door het verschaffen van richtlijnen om de vele uitdagingen als gevolg van HIV op de werkplek het hoofd te bieden, terwijl er een omgeving wordt gecreëerd die ondersteunend is naar de partners en andere gezinsleden van de militairen en burgerpersoneel, alsook naar de gemeenschap toe.

Om dit beleid te helpen uitvoeren worden zowel militairen als burgerpersoneelsleden getraind tot peereducator. Het Ministerie van Defensie is opgenomen in het HIV/AIDS Prevention Program van de Amerikaanse Department of Defense. De peereducators worden volgens dat programma opgeleid conform nationale en internationale standaarden. Hierdoor zorgt het ministerie ervoor dat zowel aan burger- als militair personeel informatie wordt gegeven en voorlichtingsprogramma's worden gepresenteerd, gericht op het voorkomen van de overdracht van SOI's.

Het is van belang dat alle personeelsleden de informatie krijgen. Er worden voorlichtingssessies gehouden voor de verschillende krijgsmachtsdelen en manschappen die op detachering zijn. Als onderdeel van deze sessies hebben de peereducators op donderdag 24 juli 2014 ook een bezoek gebracht aan de groep rekruten in de Ayoko Kazerne ( Bosbivak) te Zanderij. De boodschap was duidelijk " Pas je seksueel gedrag aan" draag een condoom en houd je aan een partner.

De rekruten hebben actief deelgenomen door vragen te stellen en spontaan te discussiëren over het onderwerp. Zij vinden het belangrijk dat er vanuit Defensie voorlichting wordt verschaft aan het personeel en kijken uit naar het vervolg.

NIEUWSBERICHTEN