DEFENSIE NEEMT AFSCHEID VAN LUITENANT-KOLONEL B.D. MR. MARGRIETHA VAN LINGEN (1)

26-05-2015

Op donderdag 14 mei 2015 heeft de defensieorganisatie op gepaste wijze afscheid genomen van de overleden luitenant-kolonel buiten dienst, mr. Margrietha van Lingen.

Overste van Lingen kwam op 16 juni 1987 over naar het Ministerie van Leger en Politie, thans Defensie. In 1998 werd zij geplaatst op het centraal kantoor van Defensie, waar zij tot haar pensionering leiding heeft gegeven aan de afdeling Juridische zaken en Verdragen. Op 01 januari 2003 werd zij als eerste vrouw bevorderd tot de rang van luitenant-kolonel, de toen één na hoogste militaire rang.

Na het bereiken van de gepensioneerde leeftijd in 2004, werd zij vanwege haar kundigheid op arbeidsovereenkomst aangehouden als beleidsadviseur Juridische Aangelegenheden.

In 2008 werd zij als lid opgenomen in het bestuur van de Stichting Nazorg Dienstplichtigen en ex-militairen. In 2010 nam zij het voorzitterschap over. Mede dankzij haar inzet zijn er zaken voor de doelgroep bewerkstelligd.

Op 12 mei 2014 werd overste van Lingen als voorbeeld gesteld voor de vrouwen in de organisatie. De vrouw die als eerste tot de rang van luitenant-kolonel was bevorderd. De militaire vrouw die als eerste op het strategisch niveau heeft gewerkt, de militair die mocht spreken van een trackrecord van plichtsbesef, discipline, doorzettingsvermogen en inspirerend leiderschap.

Op grond daarvan hebben de vrouwen van de defensieorganisatie gemeend een award naar haar te vernoemen. Een award die zij als eerste defensie vrouw precies een jaar geleden in ontvangst heeft genomen. Een award die om een bepaalde tijd zal worden uitgereikt aan een vrouw, die een belichaming is van deze normen en waarden.

Aan de familie wordt sterkte toegewenst met dit verlies.

NIEUWSBERICHTEN