Defensie mobiliseert medewerkers tot ondersteuning van SV SNL (1)

05-04-2016

Het Ministerie van Defensie heeft zijn personeel opgeroepen om de voetbalsectie van het Surinaams Nationaal Leger (SNL) te ondersteunen. Een werkgroep zal in een serie van bijeenkomsten het personeel van de diverse defensieonderdelen een plan presenteren voor verbetering van de positie van de Sportvereniging SNL. Ook militair personeel buiten defensieonderdelen zal bezocht worden. Op maandag 4 april heeft de werkgroep een aanvang gemaakt met deze bijeenkomsten en wel op het Centraal Kantoor, het Militair Hospitaal en de Centrale Inlichtingendienst. De overige onderdelen zijn al ingeroosterd voor een bezoek.

De Sportvereniging SNL vloeit voort uit de MVV (Militaire Voetbalvereniging) die werd opgericht op 05 januari 1926. In 1982 werd MVV veranderd in SNL (Surinaams Nationaal Leger).

De SV SNL heeft jarenlang zijn plaats binnen de hoofdklasse de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) weten te verdedigen. In dit verband heeft de vereniging diverse malen wedstrijden in Concacaf-verband gespeeld. Verder zijn er op uitnodiging van bevriende relaties van de defensieorganisatie vriendschappelijke wedstrijden gespeeld in Canada, VSA, Brazilië en Frans Guyana. In het competitiejaar 2014/2015 werd de SV SNL gedegradeerd tot de eerste klasse.

Het streven van de SV SNL is om in het komende voetbalseizoen terug te keren in de hoofdklasse en er te blijven spelen. Daarvoor is het vergroten van de naamsbekendheid van de SV SNL één van de belangrijkste doelen. Een grote, trouwe supportersgroep kan in grote mate daartoe bijdragen. Een grote supportersgroep kan voorts voor zekerheid helpen zorgen in de toekomst. In dit verband ondersteunt het Ministerie van Defensie dit streven door de medewerkers te mobiliseren om ook een bijdrage te leveren. De medewerkers zijn opgeroepen om kameraadschap en solidariteit te tonen met de legerclub en de spelers de nodige support te bieden.

Als elk ander voetbalclub heeft de SV SNL financiële middelen nodig om de club draaiende te houden. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de vereniging sinds kort niet meer de beschikking over subsidies uit de exploitatiebegroting van het Ministerie van Defensie. Er moet dus aan fondsvorming worden gedaan. Daarom wordt aan de defensiemedewerkers ook de mogelijkheid geboden om een vrijwillige financiële bijdrage te doen. 

NIEUWSBERICHTEN