Overheid


Defensie huldigt 312 medewerkers

18-03-2013 -->

Defensiemedewerkers die respectievelijk 25, 30, 35 en 40 dienstjaren achter de rug hebben, zijn op vrijdag 8 maart 2013 in het Flamboyant Park feestelijk gehuldigd. Het gaat om 268 militairen en 44 burgers. Tot de gehuldigden behoorden kolonel HedwigGilaard, bevelhebber van het Nationaal Leger alsook kolonel Glenn Sedney, ex-bevelhebber.

Dat mensen zolang hun krachten hebben gegeven aan de organisatie is, volgens minister LamuréLatour van Defensie, heel bijzonder. 'We kunnen ons leven zien als een verhaal uit een boek en ik wil uw betrekking met Defensie zien als een hoofdstuk uit uw eigen boek',zei minister Latour  tegen de gehuldigden. De jubilarissen hebben geschiedenis geschreven door jaren hun krachten te geven om de defensieorganisatie te vormen tot wat zij nu is.  Dwars door alles heen, in goede en slechte tijden, is gewerkt aan de opbouw van de defensieorganisatie en de opbouw van het land, zei minister Latour verder. De gepensioneerden hebben volgen hem nu de gelegenheid om een ander hoofdstuk te schrijven, in de wetenschap dat zij het verhaal van Defensie mee hebben helpen schrijven.

Volgens HedwigGilaard, de bevelhebber van het Nationaal Leger, is een huldiging een feestelijk eerbetoon, een 'grani' waarop velen lang hebben gewacht. De gepensioneerden gaf hij als boodschap om van een welverdiende rust te genieten en zij dienog blijven werken, zullen het werk doorzetten.  Kolonel Glenn Sedney die namens de jubilarissen een dankwoord uitsprak,is de defensieorganisatie zeer erkentelijk dat zij deze dag heeft georganiseerd. Evenals alle andere sprekers feliciteerde hij de vrouwen met de internationale dag van de vrouw, die samenviel met de huldigingsdag.

Door:  Margriet Adely

NIEUWSBERICHTEN