Overheid


DEFENSIE HIV/AIDS-BELEID MOET PERSONEEL GEZOND HOUDEN

15-04-2013

Minister Lamuré Latour heeft op 4 april 2013 zijn collega Michael Blokland van Volksgezondheid het HIV-Beleidsdocument aangeboden. Het doel van het HIV-beleid is het minimaliseren van de kwetsbaarheid van het personeel van de defensie-organisatie voor HIV/AIDS. Het document verschaft richtlijnen om de vele uitdagingen, die gepaard gaan met het werk en die kunnen leiden tot het oplopen van HIV het hoofd te bieden. Daarnaast wordt er ook een omgeving gecreëerd die ondersteunend is naar de partners en andere gezinsleden van de militairen en burgerpersoneel, alsook naar de gemeenschap toe.  "Het is een krachtig document, want het is tot stand gekomen middels overleg en consensus. Het is een weergave van de input van alle stakeholders, zowel van het operationeel als het beleidsniveau. Het is een krachtig document omdat we geloven in het gezond maken en gezond houden van het personeel. Het is een werkbaar document omdat de wil bestaat er mee te willen werken", zei minister Latour in zijn toespraak bij de overhandiging van het document. Vanaf Suriname bekend werd met HIV en AIDS heeft het Nationaal Leger zich gebogen over de bestrijding ervan, omdat het zich ervan bewust is niet op zichzelf te staan maar een deel te zijn van de samenleving. Alles wat in de samenleving gebeurt, zal ook zijn weerslag hebben op het leger. Het personeel van Defensie is kwetsbaar voor HIV, is de redenering. Dit als gevolg van factoren die een hoger risicogedrag kunnen bevorderen, zoals de leeftijd van de leden, de werkomgeving, de mobiliteit en de tijdsduur die men vanwege de dienst buitenshuis moet vertoeven.  Defensie is zich er ook van bewust dat de veiligheid van Suriname mede afhankelijk is van de gezondheid van de individuele militair. "Militairen worden primair getraind om het land te verdedigen tegen gewapende aanvallen van buitenaf. Geen enkele militair had enkele jaren terug gedacht ook de strijd te moeten aangaan tegen HIV/AIDS. Met die strijd zijn we al enkele jaren bezig, om de invloed in te dammen, ons personeel gezond te houden en waar noodzakelijk de ziekte te managen", vertelt minister Latour. Het HIV-beleid is volgens hem niet zomaar tot stand gekomen. HIV-bestrijding is bij uitstek een gezamenlijk initiatief. Samenwerking met partners, in het bijzonder het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten van Amerika en diens suborganisaties heeft er toe geleid dat het document is gefinaliseerd. Minister Blokland gaf de zekerheid dat het beleidsdocument ingepast zal worden in het nationale aidsplan.  HIV is volgens Blokland te behandelen. Het is geen doodvonnis meer, maar moet gezien worden als een chronische ziekte. "we moeten daarom binnen defensie het taboe van hiv doorbreken" merkte hij op.

NIEUWSBERICHTEN