DEFENSIE DIRECTEUR NAAR UNASUR VERGADERING VAN DEFENSIE MINISTERS

02-09-2014

Op 14 en 15 augustus 2014 vond in de stad Cartagena de Indias, Colombia, de 5e Vergadering  van de Zuid- Amerikaanse Defensieraad van de UNASUR (CDS) plaats, waarbij de delegaties van de lid landen van de Unie deel namen. De directeur van Defensie, mr. J. Achong MPA , nam in de hoedanigheid van vice- minister ook deel aan deze vergadering.

 

Tijdens de bijeenkomst herbevestigden de delegaties van de ministeries van Defensie van de Unie van Zuid- Amerikaanse Naties het respect voor de soevereiniteit en de territoriale integriteit van de lidstaten van het orgaan en kondigden gezamenlijke projecten aan ter versterking van de regionale coöperatie op defensie gebied  en die zullen bijdragen aan het trotseren van de gezamenlijke uitdagingen.   Momenteel is Colombia samen met Suriname de

Pro-tempore co-voorzitter van de Zuid-Amerikaanse  defensieraad.

 

Tijdens de vergadering vond ook de goedkeuring plaats van het Statuut en de reglementen van de Zuid-Amerikaanse Defensieschool, welke in november dit jaar in Quito, Ecuador, tegelijkertijd met het hoofd kwartier van het Algemeen Secretariaat van de UNASUR zal worden geïnaugureerd.

 

Tot slot juichte de vergadering van de Ministers van Defensie van de UNASUR de ontwikkeling en operationalisering van het Regionaal Communicatiesysteem van het centrum voor strategische defensie studies (CEED ) toe. Daarbij  werd de bezuiniging van tijd en financiële  middelen dat dit communicatiesysteem met zich mee draagt werden onderkend. Evenzo werden de werkzaamheden van het CEED, haar team van vertegenwoordigers en de kwaliteit van het verslag van de Directeur van het centrum  aan de bestuurs- raad gecomplimenteerd.

 

De eerstvolgende  vergadering  van de Zuid- Amerikaanse Defensie raad vindt plaats in  december 2014 in  Uruguay.    

NIEUWSBERICHTEN