Defensie decoreert scheidende Braziliaanse assistent sportadviseur

29-04-2016

De sergeant der eerste klasse, Roberto Rocha Faustino, van het Braziliaans leger, ontving op maandag 18 april 2016 de “Militaire medaille voor Speciale Verdiensten in de graad van Officier”. Kolonel Adolf Jardim, plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger, reikte deze bijzondere medaille uit. Van Surinaamse zijde was de totale legerleiding aanwezig en de commandant SENL. De Braziliaanse delegatie bestond uit de Braziliaanse militaire attaché, luitenant-kolonel Alexander de sa Vilela en de residerende Braziliaanse militaire sportadviseurs.

De scheidende sportadviseur was vanaf 15 mei 2014 ter beschikking van het Surinaams leger. Gedurende zijn periode in Suriname heeft hij zich ingezet om de fysieke conditie van militairen te verbeteren. In dit verband heeft hij verschillende activiteiten helpen uitvoeren.
Verder heeft hij geadviseerd met betrekking tot het overdragen van het voorzitterschap van de Zuid- Amerikaanse Militaire Sport Unie (UDMSA). Het zwemhandvest voor de Surinaamse krijgsmacht is deels door zijn inspanning tot stand gekomen. Hij organiseerde het 6e en 7e volleybal toernooi tussen ambassades in Suriname en het Ministerie van Defensie, alsook de jaarlijkse CISM Day Run.

Sergeant Faustino blikte tevreden terug op zijn tijd in Suriname en gaf aan deze als leerrijk te hebben ervaren. Met het vertrek van Faustino op 30 april zijn, in afwachting op zijn vervanging, drie Braziliaanse adviseurs bij het Nationaal Leger.

In het kader van de defensiesamenwerking met Brazilië ontvangt het Nationaal Leger sinds 2010 ook ondersteuning op het gebied van sport. Braziliaanse militaire sportadviseurs, c.q. –instructeurs worden voor een periode van één jaar naar Suriname gedetacheerd met de mogelijkheid tot verlenging. Zij richten zich in het bijzonder op de fysieke voorbereiding van militairen die voor buitenlandse opleidingen zijn geselecteerd. 

NIEUWSBERICHTEN