Deelname Religion Matters: Central America, South America & the Caribbean

05-07-2016

Van 6 tot 9 juni 2016 werd in Bogota, Colombia de “Religion Matters: Central America, South America & the Caribbean symposium” gehouden. Bij dit symposium waren geestelijke leiders uit Centraal en Zuid Amerika alsook het Caribisch gebied bij elkaar om van gedachten te wisselen over verschillende mogelijkheden van pastorale zorg aan militairen. Het thema van dit symposium was: Part Ways to Healing. De aandacht was in het bijzonder op de geestelijke begeleiding van militairen bij heling en trauma.

Defensie Suriname was bij dit symposium vertegenwoordigd door de legerpredikant
majoor Dr. Steve Stewart, de mulfi tweede luitenant Marciano Hatimi en psycholoog tweede luitenant Kimberley Pinas. “Voor mij was het meer een refreshment” zegt majoor Stewart. Het belangrijkste waarmee hij verrijkt is geworden, was het onderdeel “Care for the caregivers”; het ontdekken van jezelf zodat je die zorg ook aan jezelf kan bieden. “Want als geestelijke ben jij ook kwetsbaar voor bepaalde factoren”.

Tweede luitenant Hatimi vond het een bijzondere eer om als enige moslim tussen de christelijke geestelijken daar aanwezig te zijn. Hij merkt op dat je als geestelijke niet altijd en alleen kan inspelen op het probleem van de behoeftige militair. Er komen sociologen en maatschappelijk werkers bij kijken. Tijdens dit symposium werd voor hem duidelijk hoe belangrijk het is om alle actoren te betrekken bij de professionele begeleiding van de doelgroep.

In de presentatie van Columbia werd aangeven dat het werk van militaire geestelijke verzorgers ingrijpend is en dat de geestelijke hulpverlening niet weg te denken is binnen het leger. Er kwamen discussies op gang over verschillende methodieken bij het behandelen van militairen met het posttraumatisch stress syndroom door een oorlogservaring.

De Religion Matters: Central America, South America & the Caribbean symposium is dit jaar voor de tweede maal gehouden en is een jaarlijks terugkerende activiteit. 10 landen hebben hieraan deelgenomen. Volgend jaar zal het in Brazilië plaats vinden. Suriname zal in 2018 samen met Jamaica gastheer zijn in Jamaica. De commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de US Southern Command en de defensieorganisaties van Suriname, Brazilië en Jamaica, treedt eens per jaar in contact met elkaar om activiteiten te plannen. 

NIEUWSBERICHTEN