DEELNAME AAN US SEMINAR FOR CIVIL-MILITARY RELATIONS

13-06-2016

De plaatsvervangend commandant Luchtmacht, Majoor Marvin van Huisduinen, heeft van 7 tot en met 20 mei deelgenomen aan een seminar aan de US Center for Civil-Military Relations in Californië, VSA. Dit seminar was bestemd voor nationale en defensie beleidsmakers en gericht op het snel veranderende mondiale milieu en de vele veiligheidskwesties, die deze veranderingen met zich meebrengen. De deelnemers aan dit seminar hebben de mogelijkheid gehad kennis te maken en te werken met leiders van over de hele wereld. De onderwerpen hierbij hadden betrekking op transformatie van Defensie en de besluitvorming die gebruikelijk is bij democratische landen. Het curriculum had een sterk probleem oplossende focus en er zijn voorbeelden gehaald uit de ervaringen van de verschillende landen.

Belangrijke thema’s die behandeld zijn: Beoordeling van gevaar in de hedendaagse omgeving, Ontwikkelen van nationale veiligheid strategieën, Opzetten van defensie instituten, Taken en missies van de Veiligheids- en defensie Troepen, Inlichtingen Structuren, Processen, Uitdagingen in de Global Commons, inbegrepen Cyber Veiligheid.

Tijdens dit seminar is verder een goed inzicht ontvangen in de opzet en besluitvorming van overheidsinstituten in de VSA, belast met de nationale veiligheid, het opstellen van defensie strategieën en beleid. Verder is de samenwerking met de NATO, één van de grootste partners van de VSA in zijn strijd tegen o.a. terrorisme belicht. Met verschillende lectoren is getracht een handreiking te geven tot de besluitvormingsprocessen m.b.t. de ontwikkelingen, uitdagingen en mogelijkheden op het gebied van de nationale veiligheid en defensie, waarmee de hedendaagse executieve beleidsmakers rekening dienen te houden bij het nemen van beslissingen.

Volgens majoor van Huisduinen kan ons land lering trekken uit verschillende veiligheidsgebieden, waarover nog geen strategieën en beleid bestaan om ons land in verschillende opzichten te beschermen of een boost geven.

NIEUWSBERICHTEN