DEELNAME AAN CARIBBEAN REGIONAL TRANSNATIONAL THREATS SEMINAR

13-06-2016

Defensie Suriname was tijdens de Caribbean Regional Transnational Threats Seminar in Kingston, Jamaica, vertegenwoordigd door luitenant-kolonel Henri van Axeldongen en kapitein Frankie Martodikromo. Van 27 tot en met 29 april hebben zij met collega’s van veiligheidsentiteiten van  Caricom landen ervaringen uitgewisseld over gemeenschappelijke dreigingen en misdaden. Dit seminar is georganiseerd door de US Southern Command. Het doel is om door het opzetten van netwerken de samenwerking te bevorderen voor het gezamenlijk voorkomen en doeltreffender bestrijden van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en of dreigingen.

Volgens kapitein Martodikromo is het tijdens het seminar duidelijk naar voren gekomen dat de landen van de regio dezelfde uitdagingen hebben. Het is daarom onontbeerlijk om samen te werken en acties te coördineren teneinde de gemeenschappelijke misdaden en dreigingen aan te pakken en terug te dringen. Slechts de nationale aanpak van landen, blijkt hierbij onvoldoende te zijn. De uitwisseling van informatie, overdracht van kennis en expertise en het sluiten van akkoorden is van zeer groot belang.

Suriname verkeert in de gelukkige omstandigheid te beschikken over een ideale veiligheids- en defensiesysteem. Alle noodzakelijke elementen zijn aanwezig en hun respectieve taken en bevoegdheden duidelijk vastgelegd. Defensie beschikt over diverse capaciteiten voor bijstand aan het Ministerie van Justitie en Politie en het Bureau Nationale Veiligheid en onderdelen van het Nationaal leger leveren een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. Dit vergroot de doeltreffendheid en efficiëntie in het gebruik van overheidsmiddelen en versterkt het vertrouwen van de gemeenschap in een professionele krijgsmacht.

Regionaal is men zich steeds meer bewust van de negatieve effecten op ontwikkeling, veiligheid en mensenrechten veroorzaakt door grensoverschrijdende misdaad. De noodzaak van regionale samenwerking is zeer groot. Door het vrije verkeer van personen, goederen en diensten binnen de Caricom, is feitelijk één ruimte ontstaan. Samenwerking op het gebied van de bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad verdient daarom hoge prioriteit.

NIEUWSBERICHTEN