``Commando zijn het doel waarnaar wij streven``

03-03-2016

Een zinsnede uit het commando lied dat tijdens de afsluiting van de Elementaire Commando Opleiding (ECO) werd gezongen. Dit gebeurde op maandag 29 februari 2016 in de recreatiezaal op het terrein van de Memre Boekoe Kazerne.

Na een indoctrinatieperiode van drie maanden, startte de ECO 2015-01 op 5 oktober 2015. Dit traject begon met 83 cursisten waaronder 3 officieren. Dit is bijzonder omdat het voor het eerst in de commando geschiedenis is voorgekomen dat 3 officieren hieraan hebben deelgenomen. Van de 83 cursisten hebben 37 de eindstreep behaald. Na gebed van de legerpredikant, majoor Dr. S.M. Stewart, begon de ECO afsluitingsceremonie.

De commandant ECO, majoor E. Cairo, die samen met het instructieteam de opleiding heeft voorbereid, is trots op deze groep. Hij adviseerde de geslaagden om zich voorbeeldig te blijven gedragen. Hij verwees naar de zinsnede uit het strijdlied: `` Commando zijn het doel waarnaar wij streven`` maar bovenal de commando belofte `` verdraagzaamheid, eerlijk en voorbeeldig te zijn. Hij sprak zijn speciale dank uit aan de minister van Defensie, de brigade generaal b.d. Ronni Benschop, die deze opleiding 8 jaar na de laatste ECO in 2008 mogelijk maakte. De minister gaf in zijn speech aan blij te zijn met de nieuwe aanwinst. Hij benadrukte dat dit nieuw team speciaal zal worden ondergebracht bij de KST(Korps Speciale Troepen). Nadat de cursisten hun strijdlied ten gehore hadden gebracht, kregen zij hun diploma’s uitgereikt. Ook de felbegeerde groene baretten mochten zij in ontvangst nemen.

De training

Het is een zeer zware opleiding, zegt de commandant ECO. Hier is de basis van de militaire vaardigheden verder aangescherpt. Franse instructeurs zijn aan deze opleiding toegevoegd. Het onderdeel Combat Life Saving is verzorgd door leden van de 9e RIMA uit het Franse Leger. Verder zijn trainingen in Jungle Combat en Rifle Precision Shooting verzorgd door het Franse vreemdelingen legioen. De trainingen waren gebaseerd op de nabootsing van het opereren achter vijandelijke linies, opereren in verstedelijkt gebied, sabotage, infiltratie, exfiltratie, hinderlagen, landnavigatie, overvallingen, rivieropereaties en nog veel meer. Aan het einde van de opleiding moesten de cursisten een vuurdoop ondergaan. De bedoeling van de vuurdoop is om cursisten te laten wennen aan geluiden, gewaarwording en psychologische druk van gericht vijandelijk vuur.

NIEUWSBERICHTEN