Commando-overdracht Korps Speciale Troepen

04-04-2016

Op dinsdag 15 maart vond op de appelplaats van het Korps Speciale Troepen (KST) te Zorg en Hoop, de commando-overdracht plaats van dit korps. Tijdens deze ceremonie was de plaatsvervangend bevelhebber, kolonel A. Jardim, heel kort in zijn betoog. Nadat hij de felicitaties had uitgesproken, riep hij een ieder op de nieuwe KST commandant te ondersteunen. “U hebt een zekere ervaring opgebouwd; laat het een uitdaging zijn om deze eenheid te ondersteunen”, gaf hij hen mee. Kolonel Jardim liet verder een waarschuwend geluid horen aan het adres van de commando’s. Hij vroeg hen extra te letten op hun gedrag. Dit gezien het feit dat het KST een speciale rol heeft te vervullen binnen de samenleving. “ Je bent een rolmodel. Ken je plaats binnen het Nationaal Leger”. Hij merkte op dat er strak zal worden opgetreden tegen personen die zich niet houden aan de vereiste discipline. Aan de aftredende commandant deelde hij mee dat hem een andere functie te wachten staat

Na de toespraak van de plaatsvervangend bevelhebber vond de officiële overdracht plaats. De eenheidsvlag werd door de aftredende commandant, kapitein R. Indiaan op ceremoniële wijze overgedragen aan de nieuw benoemde commandant, kapitein P. Japsie.

Het Korps Speciale Troepen is een elite eenheid binnen het Nationaal Leger dat ressorteert onder de bevelhebber van het Nationaal Leger. Binnen deze troepen opereren commando’s die zware militaire trainingen met de hoogste graad van gevechtsvaardigheden hebben ontvangen. Slechts militairen die zowel fysiek als mentaal sterk zijn, komen door de selectie en training.
De commando-eenheid wordt ingezet bij acties in het kader van crisisbeheersingsoperaties.
Deze eenheid is te allen tijde, onder de meest extreme omstandigheden en met alle mogelijke middelen inzetbaar.

Het KST wordt ook ingezet voor ondersteuning van andere diensten, met name van de diverse veiligheids- en reddingsdiensten. Onder andere: het A- team, het Regionale Bijstand Team (RBT), de Brandweer en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR). De acties worden uitgevoerd in opdracht van de opperbevelhebber van het Nationaal Leger, de minister van Defensie en de bevelhebber van het Nationaal Leger. 

NIEUWSBERICHTEN