Overheid


CERT TRAINING NCCR: DOOR SNEL HANDELEN EN GEZAMENLIJK OPTREDEN ZOVEEL MOGELIJK MENSENLEVENS REDDEN.

20-02-2013

Hulpverleners van diverse instanties hebben meer inzicht gekregen hoe te handelen bij calamiteiten in hun omgeving. Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft  in samenwerking met CDMA van 4 februari tot en met 8 februari 2013 ruim 30 participanten de fijne kneepjes van rampenbeheersing aangeleerd tijdens een Community Emergency Response Team Training.

Deze hulpverleners werken bij de Brandweer, het Korps Politie Suriname (KPS), het Rode Kruis en het Nationaal Leger terwijl ook bestuursambtenaren van de verschillende districten hebben deelgenomen aan de training. Volgens Luitenant Kolonel Jerry Slijngard van het NCCR is deze training vooral bedoeld voor mensen die wonen en/of werken in kleine gemeenschappen die een beetje afgelegen liggen en niet altijd direct hulp kunnen krijgen van gespecialiseerde eenheden. "Deze mensen leren we vooral om in eerste aanleg zichzelf te redden als zich een ramp voordoet en daarna zodanige maatregelen te treffen dat wanneer de hulpdiensten komen,  deze gemakkelijk kunnen overnemen",  zegt Slijngard. Dit is volgens hem vooral belangrijk omdat mensen die wonen in gemeenschappen die niet uit erg veel mensen bestaan, veel op elkaar zijn aangewezen. Het is de bedoeling dat de deelnemers de kennis die zij hebben opgedaan delen met anderen uit hun gemeenschap. De participanten hebben ook praktische ervaring mogen opdoen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het onderdeel Search and Rescue waarbij tijdens een simulatie- oefening naar slachtoffers gezocht moest worden die bekneld zaten onder puin van ingestorte huizen. Ze hebben ook geleerd hoe ze onderling vooral als team moeten functioneren omdat het bij rampen belangrijk is dat er niet onderling gevochten wordt over wie de leiding heeft, of wie iets beter doet dan de andere",  benadrukt overste Slijngard.  Volgens hem is het belangrijkste dat door snel handelen en gezamenlijk optreden zoveel mogelijk mensenlevens gered worden.

 

Foto: een deelnemer bezig met bluswerkzaamheden tijdens een simulatie-oefening

NIEUWSBERICHTEN