BEZOEK AAN CENSIPAMKANTOOR – BELEM, BRAZILIE

20-10-2014

Van 22 tot en met 26 september 2014 heeft een 10 man sterke delegatie bestaande uit militairen, vertegenwoordigers van het Korps Politie en Douane deelgenomen aan een workshop bij het Regionaal Censipamkantoor te Belem do Para in Brazilië.

Binnen de defensie samenwerking Brazilië en Suriname zijn deze twee landen op 28 augustus 2013, tijdens de 1e Bilaterale Vergadering van de Defensie Werkgroep Suriname - Brazilië in Paramaribo, overeengekomen om met technische en technologische bijstand van het Ministerie van Defensie van Brazilië de mogelijkheden na te gaan een "eigen versie" van het Braziliaanse Bewakingssysteem van de Amazone (SIPAM) in Suriname op te zetten.

Dit bezoek heeft als doel gehad een praktisch overzicht te verschaffen van het functioneren van de SIPAM te Brazilië en de basis-infrastructuur welke Suriname nodig heeft voor het opstarten van een monitoringsysteem op basis van gegevens verkregen middels afstand sensoren, personeel softwares, beelden etc.

Volgens de delegatieleider, eerste luitenant Frankie Martodikromo, waarnemend hoofd Planning en Ontwikkeling van  de afdeling Defensie Strategische Planning bij het Ministerie van Defensie, kan SIPAM gezien worden als de organisatie die een breed programma aan informatie kan produceren, die voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruikt kunnen worden, vanaf vraagstukken de nationale soevereiniteit en veiligheid rakende, tot gezondheid , sociale assistentie en onderwijs.

De workshop is heel positief ontvangen omdat de opgedane kennis in Suriname met name bij de defensieorganisatie kan worden toegepast in de veiligheids- en defensie strategieën en vraagstukken om verergering van effecten op het milieu en de biodiversiteit in betreffende gebieden te voorkomen of beperken.

SIPAM:

Brazilië heeft, mede als gevolg van haar continentale omvang en de noodzaak om over betrouwbare gegevens van het Amazonegebied te beschikken voor zowel militaire - als burgerplanningsactiviteiten op middellange en lange termijn, in 1990 het Bewakingsysteem van de Amazone (SIVAM) uitgedacht, dat later in het Bescherming systeem van de Amazone (SIPAM) omgedoopt werd. SIPAM heeft als hoofddoel het integreren van informaties en het genereren van actuele kennis voor de articulatie, planning en coordinatie van globale acties van de regering in het Braziliaanse Legale Amazonewoud.

SIPAM beheerst twee grote gebieden: één ressorteert onder het Ministerie van Defensie, verantwoordelijk voor grensbewaking, de controle en verdediging van het lucht- en waterruim, en steunverlening aan militaire eenheden. Het ander gebied valt onder het Kabinet van de President en is voornamelijk gericht op civiele toepassingen, zoals meteorologische informaties, steun aan partnerinstituten en gemeentes, steun bij rampen etc.
Als geheel kan SIPAM een breed scala aan informatie produceren, die voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruikt kunnen worden, vanaf vraagstukken de nationale soevereiniteit en veiligheid rakende, tot gezondheid, sociale assistentie en onderwijs. 

Opeenvolgende regeringen van Suriname hebben, bewust van de mogelijkheden van dit systeem, vanaf de implementatie van SIPAM in Brazilië altijd doen doorschemeren op één of ander manier in het programma te willen participeren. In 2012 en 2013 in Lima - Peru respectievelijk Manaus - Brazilie, heeft het Braziliaanse Ministerie van Defensie, geleid door de Zuid-Amerikaanse strategische gedachte met betrekking tot het beschermen van de regionale strategische natuurlijke rijkdommen tegen extra-continentale machten, de lidlanden aangeboden om middels bilaterale instrumenten gebruik te maken van de faciliteiten van SIPAM.

NIEUWSBERICHTEN