BEVORDERINGSBESLUIT MILITAIREN

07-07-2016

De Wet rechtspositie militairen (WRM) zoals die in artikel 177 lid b van de Grondwet is bepaald, is in 1996 uitgevaardigd (Staatsblad 1996, No. 28). Echter moesten enkele uitvoeringsregels nog bij staatsbesluit worden gesteld. Minister Ronni Benschop maakte direct na zijn aantreden er werk van om bestaande concepten verder te doen uitwerken en te formaliseren. Ter uitvoering van artikel 26 van de WRM is thans het Bevorderingsbesluit Militairen (Staatsblad 2016, No. 62) uitgevaardigd. Hierin zijn de regelen gesteld voor de bevordering van militaire landsdienaren.

In een bijbehorende beschikking (van 6 juni 2016, No. Ag. 1632/16), zijn aan de hand van de carrièregang voor militairen de specifieke bevorderingseisen per rang vastgesteld. Verder zijn de opleidingsrangen bij militaire opleidingen of opleidingsdelen uitgewerkt.

Het uitvaardigen van het Bevorderingsbesluit was noodzakelijk voor een gelijkvormige afhandeling van bevorderingen. Met het vaststellen van maatstaven waaraan voldaan moet zijn voor een bevordering of tussenrangen, zijn bovendien transparante verhoudingen voor de militair geschapen binnen de defensieorganisatie.

Het ligt in de planning om voorlichting sessies te organiseren om de doelgroep in kennis te stellen over de inhoud van het staatsbesluit. Momenteel is het proces opgestart voor het uitvaardigen van een Opleidingsbesluit Militairen ter uitvoering van artikel 25 van de WRM. Hierin zullen regels worden gesteld betreffende de verschillende opleidingen van militaire landsdienaren, zoals het curriculum en examenreglement. 

NIEUWSBERICHTEN