AMBASSADEUR VAN SRI LANKA BIJ MINISTER VAN DEFENSIE

20-05-2016

De ambassadeur van de Republiek Sri Lanka, Z.E. Jagath Jayasuriya, residerend in Brasilia, heeft op donderdag 12 mei een bezoek gebracht aan minister Benschop. Hij was hierbij vergezeld van de honorair consul in Suriname, de heer Ashwin Kanhai.

Ambassadeur Jayasuriya heeft als ex-bevelhebber van het Sri Lankese leger het één en ander uit de doeken gedaan over de organisatie en opleidingsmogelijkheden in Sri Lanka. Dit leger heeft jarenlange ervaring met antiterrorisme. Minister Benschop heeft op zijn beurt over de structuren van het Nationaal Leger verteld. Verder heeft hij zijn interesse aangegeven voor de opleidings-mogelijkheden in Sri Lanka.

Bij deze gelegenheid is afgesproken, dat de mogelijke samenwerkingsgebieden tussen de beide legers zullen worden uitgewerkt en verder geformaliseerd. In dit verband zal het hoofd Defensie Strategische Planning en Opleidingen, luitenant-kolonel J. Antonius, contact onderhouden met de honorair consul voor het ontwikkelen van een concept Memorandum of Understanding. Dit zal door tussenkomst van de ambassadeur worden doorgeleid naar de hoge autoriteiten in Sri Lanka.

NIEUWSBERICHTEN