Overheid


AGRARISCH BEDRIJF NATIONAAL LEGER KRIJGT WEER LEVEN

14-02-2013

In mei 2012 heeft minister Latour een werkgroep ingesteld die het agrarisch bedrijf van het Nationaal Leger nieuw leven moet inblazen. Dit bedrijf, Von Freiburg genaamd, ligt in het district Saramacca en is vooral in de jaren tachtig een bloeiend agrarisch bedrijf geweest dat regelmatig groenten, fruit en vlees leverde aan het Nationaal Leger.

Reeds bij het eerste bezoek bleek dat door verwaarlozing het bedrijf behoorlijk achteruit is gegaan. Er is daarom gewerkt aan een modern managementsysteem. Er is een duidelijke dagindeling van acht werkuren aangepast aan de werkzaamheden op het bedrijf.

De volgende stap was de training van het personeel, in samenwerking met deskundigen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Er is een traject uitgezet met een verbinding van de theorie aan de praktijk voor personeel binnen het Nationaal Leger dat daar belangstelling voor heeft. Tegelijkertijd werd ook geplant zodat de productie geen stagnatie ondervindt. Ook is er gewerkt aan het versneld aanmaken van plantmateriaal voor de beplanting van het oude gedeelte van het areaal. In het begin waren dat de meest voor de hand liggende planten zoals pompoen, amsoi, paksoi, kailan, kapucijners. Er is ook een aanvang gemaakt met de restauratie van de diverse gebouwen die door verwaarlozing in vervallen staat verkeerden.

" We geven heel veel geld uit aan groenten, vlees en visproducten", zegt minister Lamuré Latour, "we hebben een aantal detachementen en het zou prachtig zijn indien wij het personeel dat daar gedetacheerd is zelf kunnen voorzien van verse producten".  Het is volgens hem ook van strategisch belang om niet alleen afhankelijk te zijn van leveranciers. Indien er ooit een schaarste zou zijn dan zal het leger de behoefte zelf moeten kunnen dekken. Met dit project wordt ook een ander doel bereikt geeft Latour aan. " De mannen die hier worden ingezet leren een vak erbij. Indien zij ooit besluiten uit het leger te stappen kunnen zij met de opgedane kennis ook in de agrarische sector hun brood verdienen", zo merkt Latour op.

Von Freyburg wil  in de toekomst naast groenten en fruit ook kippen- en varkensvlees produceren. Daarnaast wil het bedrijf ook openstaan voor derden om de opgedane kennis en ervaringen te delen. Hierdoor wordt ook een gezonde civiel/militaire relatie gestimuleerd.

Inmiddels is de eerste oogst aan groente binnengehaald en hebben de militairen van het Nationaal Leger kunnen profiteren van gezonde en veilige groente, in eigen beheer geteeld.

NIEUWSBERICHTEN