Afsluiting EAO lichtingsploeg 2016 – 02

02-09-2016

Gedurende zes weken zijn 220 burgers, onder wie 17 vrouwen, omgevormd tot militair in de Ayoko Kazerne, Bosbivak te Zanderij. Deze burgers hebben er voor gekozen deel uit te maken van de verdediging van het land. Op woensdag 20 juli zijn de jonge mannen en vrouwen in de Memre Buku Kazerne eerst onder de krijgstucht gesteld. Na registratie, drempelkeuring en het tekenen van hun arbeidsovereenkomst mochten de rekruten hun persoonlijke standaarduitrusting afhalen. Hierna werden zij naar Zanderij vervoerd en zijn in de Ayoko Kazerne getest en getraind.

Het leger is een speciale organisatie waardoor er een strenge procedure wordt toegepast voor de selectie en vorming van militairen. De rekruten hebben een intensieve elementaire algemene opleiding (EAO) gevolgd. Er wordt volgens een syllabus gewerkt, die vermeldt wat de militairen in opleiding na afronding moeten weten.

Naast het bijbrengen van de basis militaire kennis, worden drie vaardigheden aangescherpt, namelijk discipline, lichamelijke conditie en doorzettingsvermogen. Volgens kolonel Adolf Jardim, plaatsvervangend bevelhebber, moeten deze vier aspecten de nieuwbakken militairen in staat stellen tot het uiterste te gaan om hun doel te bereiken.

Op woensdag 31 augustus heeft de ceremoniële afsluiting van de EAO 2016-02 plaats gevonden. Na het voorlezen van de verheffingsformule door het waarnemend hoofd G1, kapitein Jacintha Latchmansing, werden de rekruten door kolonel Jardim verheven tot geoefend soldaat. Hiermee staan zij aan het begin van hun militaire carrière.
De basisvaardigheden, die hen zijn aangeleerd, zullen zij verder moeten ontwikkelen.

De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van de burger- en legerleiding van de organisatie en familie en vrienden van de soldaten. De soldaten voerden enkele demonstraties uit van o.a. ongewapend gevecht, touwbaan, groep in de aanval en eindigden met een show exercitie.

Behalve de reguliere aanwas van manschappen voor de Infanterie zitten in deze groep, personen die functiegericht zijn aangetrokken als kleermakers, luchtverkeersleiders, gezondheidswerkers en landbouwers.

Op 12 september gaat de groep soldaten, bestemd voor de Infanterie, verder met de Voortgezette Algemene Opleiding. Tijdens deze opleiding zullen zij worden gevormd tot gevechtsmilitair.

 

 

NIEUWSBERICHTEN