Overheid


Afdeling Motor Brigade van het Korps Militaire Politie 21 motorfietsen rijker

02-07-2014

Het Ministerie van Defensie is vanaf 2012 bezig de Motor Brigade van het Korps Militaire Politie op peil te brengen. Met de levering van zes motorfietsen dit jaar, is dit korps verrijkt met totaal eenentwintig motorfietsen: vijf met een capaciteit van 600 cc, tien van 900 cc en zes van 1.300 cc.
De aanschaf van deze motorfietsen dient voor het verbeteren c.q. het op het gewenste niveau brengen van het escortematerieel van de Militaire Politie. Deze escortes zijn onderdeel van de taakomschrijving van het korps, waarvan enkele taken worden genoemd:

•             escorte tijdens officiële verplaatsingen van de President van de Republiek Suriname;

•             escorte van buitenlandse bezoekende staatshoofden en opperofficieren;

•             escorte van militaire colonnes;

•             escorte van het Nationaal Leger tijdens parades, defilés en andere publieke optredens;

•             escorte bij begrafenis met militair eerbetoon;

•             ondersteuning aan het Korps Politie Suriname bij gemengde operaties.

 

Om de werkzaamheden bij de taakuitvoering zo efficiënt mogelijk uit te voeren en de kwaliteit van de motorfietsen te behouden, hebben de motorrijders van het Korps Militaire Politie van 10 tot en met
13 juni 2014 rij- en vaardigheidstrainingen gevolgd. Deze trainingen zijn verzorgd door experts van Yamaha Japan. Hierbij kregen de rijders per motorcapaciteit behendigheidsoefeningen en de meest elementaire onderhoudshandelingen. Verder werd hen de juiste zithouding bijgebracht en hoe te handelen bij calamiteiten.

NIEUWSBERICHTEN