10 JAAR STATE PARTNERSHIP PROGRAM SURINAME EN SDNG

06-07-2016

In een speciale ceremonie werd de oprichting van de State Partnership Program (SPP)  tussen Suriname en de South Dakota National Guard (SDNG) op 22 juni herdacht. Leden van de SDNG en een vertegenwoordiging van de Surinaamse defensieorganisatie waren op die dag op het hoofdkwartier van de SDNG op Camp Rivers, in Zuid Dakota verzameld. Alle ex-directeuren en ex-SPP liaison officers, die in Suriname geplaatst waren, waren voor deze gelegenheid bij elkaar gebracht.

Volgens gepensioneerd kolonel Tracy Settle, de eerste SDNG directeur is het doel van het programma om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten als mogelijk. Dit bevordert relaties, die partijen in staat stelt om te bepalen hoe zij kunnen samenwerken om wederzijdse organisaties te verbeteren."

In het kader van de SPP hebben militairen uit de respectieve landen de mogelijkheid om elkaars thuislanden te bezoeken om kennis en ervaring op te doen in zowel de militaire operaties en civiele cultuur. "De vaardigheden geleerd door de leden, zowel in Zuid-Dakota en Suriname, zijn van onschatbare waarde geweest", zegt majoor generaal Timothy Reisch, de adjudant-generaal van de SDNG. "Dit partnerschap is de beste mogelijkheid om ervaring op te doen in het werken met een buitenlandse partner."

De twee entiteiten hebben meer dan 100 gezamenlijke activiteiten uitgevoerd ter ondersteuning van de doelstellingen van USSouthcom, waaronder het verslaan van transnationale criminele netwerken, het bevorderen van het reactievermogen op natuurrampen en verlenen van humanitaire hulp, het in stand houden van de SPP relaties ten behoeve van vredeshandhavende missies, verbetering van regionale relaties en bevorderen van mogelijke hervormingen in de veiligheid sector.

In de afgelopen jaren is deze samenwerking uitgegroeid tot een succesvol en model samenwerkingsverband op het gebied van veiligheid en wordt thans gezien als een van de meest effectieve in zijn soort.

Kolonel Adolf Jardim, plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger, zei in zijn toespraak dat beide militaire organisaties er voordeel aan hebben wanneer specialisten van beide landen in staat zijn hun kennis en ervaring op specifieke militaire gebieden met elkaar te delen, zoals trainen in de jungle en het aangaan van relaties met plaatselijke gemeenschappen. Volgens hem faciliteren de oefeningen en de jaarlijkse uitwisseling nieuwe ideeën en manieren om de onderlinge relatie in de toekomst uit te breiden. Hij kijkt daarom uit naar de komende discussies die zijvolgend jaar zullen hebben bij de strategische planning.

 Suriname en de SDNG voeren ongeveer 10 expertuitwisselingen per jaar uit met een verscheidenheid van militaire onderwerpen. Om enkele te noemen: veld leiderschap en NCO ontwikkeling, logistieke operaties, militaire politie crowd control training en de procedures, medische en communicatie trainingen en seminars voor vrouwen in de militaire dienst.

Kolonel Mike Oster, de huidige SDNG SPP directeur, sloot de ceremonie af; “Is deze ceremonie kort, de relatie tussen SDNG en Suriname zal in de komende jaren blijven groeien. Uiteindelijk is de bedoeling van het programma het bevorderen van vrede en dat begint met relaties"

Bron: South Dakota National Guard Public Affairs Office

NIEUWSBERICHTEN