Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Ministerie van AW&J roept de samenleving op te stoppen met het delen van schokkend beeldmateriaal van jeugdigen

Het is tegenwoordig een trend om foto’s en videobeelden te delen op social media, ongeacht de aard en ernst daarvan. Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) is fel tegen het delen van foto’s en videobeelden van kinderen en jeugdigen die betrokken zijn bij ongelukken, ongevallen, het plegen van geweld of het ondergaan van geweld. Ook het delen van beelden die in strijd zijn met de zedelijkheid van kind of jeugdige keurt de minister ten zeerste af. Het delen van deze foto’s en videobeelden is strafbaar volgens artikel 307a Wetboek van Strafrecht (S.B. 2020 N0. 40.). Het Ministerie roept op om onze kinderen en jeugdigen in bescherming te nemen en hun situatie niet verergeren door schokkend beeldmateriaal waarin zij betrokken zijn via social media te verspreiden.

Artikel 307a Wetboek van Strafrecht: Degene die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst opzettelijk en wederrechtelijk schokkende afbeeldingen van de effecten en gevolgen van ongelukken, geweld of ongevallen, waaronder beelden die strijdig zijn met de zedelijkheid, waarbij een persoon is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigt, verspreidt of openbaar maakt of de verspreiding bevordert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden en geldboete van de tweede categorie, hetzij met één van beide straffen.

Het ministerie doet een dringend beroep op de gemeenschap om geen beelden te verspreiden op sociaal media die kunnen zorgen voor ernstige psychische- en sociaal maatschappelijke schade voor de samenleving en in het bijzonder het kind of de jeugdige.

Paramaribo, 26 maart 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken