vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
ARBEID

Gov.sr   Werkarmen van het ministerie  Contact  Fotogalerij 

 

ministerie foto

Ministerie van Arbeid

Foto: Installatie Commissie Aanpassing Wet Minimum Uurloon: Jimmy Belfor (directeur Arbeid/geen lid), Gentie Mangroe (Hoofd Internationale Zaken ), Helen Doelwijt (VSB), Rowan Noredjo (onderdirecteur Arbeidsmarkt), Claudette Etnel (RAVAKSUR), minister van Arbeid Soewarto Moestadja, Glenn Piroe (voorzitter/onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken).  

Minister en staf


ministerie van Arbeid
Expand

Waarnemend Inspekteur Generaal Arbeidsinspectie

Juridische en Internationale Zaken
Expand

Ondersteunende Diensten