Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

Ministerie Grondbeleid en Bosbeheer gaat grote uitdagingen aan

Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) probeert als team invulling te geven aan taken die hem zijn toebedeeld. In de afgelopen acht maanden is er op verschillende gebieden heel hard gewerkt. Volgens minister Diana Pokie zijn de uitdagingen er. De bewindsvrouw geeft aan wat de verrichtingen zijn geweest sinds haar aantreden. Zij stipt voornamelijk de achterstand in afhandeling van grondbeschikkingen aan. De minister merkt op dat zij alle ondersteuning krijgt van president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk om haar werk gepassioneerd te doen.

Minister Pokie geeft aan dat het Domeinkantoor het hart is van het ministerie, wanneer het gaat om grondzaken. “Wij zijn aan het reorganiseren. Het huidige gronduitgiftesysteem wordt geëvalueerd en er worden aangepaste richtlijnen geformuleerd. Wij zullen verkorte procedures inbouwen om de dienstverlening naar de burgers toe te verbeteren,” zegt de bewindsvrouw. De Dienst Grondinspectie en de Landmeetkundige Dienst trekken nu samen op in het veld om de kwaliteit van de inspectierapporten te verhogen. Er is een enorme achterstand in het afhandelen van grondaanvragen. De minister geeft aan dat iedere burger moet kunnen profiteren van het recht op een stuk grond. “Het is een sociaal recht verankerd in de grondwet van de Republiek Suriname.”

De bewindsvrouw merkt op dat een intensieve samenwerking met het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu van cruciaal belang is om een beter gronduitgiftebeleid te gaan maken. “Wij moeten als regering beleid maken om data te verzamelen en gebieden in te delen in zones. Afhankelijk van traditioneel gebruik van het land en informatie van de bodem en omgeving moeten wij de gebieden kunnen definiëren naar natuurgebied, agrarisch gebied, industriegebied en urbaan gebied.”

Duurzaam bosbeheer staat hoog op de agenda van het ministerie. “Projecten uitvoeren met beperkte financiële middelen is een enorme uitdaging. In samenwerking met internationale organisaties kunnen we toch beleid maken als het gaat om duurzaam natuurbeheer,” zegt de GBB-minister. Enkele recente samenwerkingen zijn: een overeenkomst met WWF Guianas, waardoor de legstranden van de zeeschildpadden op Braamspunt en Galibi worden beschermd tegen stropers; een overeenkomst met WWF-Guianas in het kader van Early Warning System en een Letter of Agreement in het kader van het Amazon Sustainable Landscape Project. Het ministerie is in dialoog met donoren om fondsen te genereren voor het betalen van de nodige contributies om het Suriname Centraal Natuurreservaat op de Wereld Erfgoed lijst te behouden.

GBB zal zich beijveren om het exporteren van rondhout te ontmoedigen. “Er moet een taskforce komen om adviezen ui te brengen. Het is van eminent belang dat we onze lokale ondernemers faciliteren om rondhout hier te kunnen bewerken tot eindproduct,” benadrukt de bewindsvrouw. Het ministerie heeft een traject uitgezet om de Bosautoriteit (Bosnas) in te stellen. Minister Pokie zegt dat er ook serieus gekeken moet worden naar de achterhaalde tarieven van jachtgelden. “Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) zal maximaal ingezet moeten worden om te werken aan de duurzame benutting van ons tropisch bos. Hierdoor zullen de volgende generaties ook van onze kostbare schatten kunnen genieten. “Wij moeten milieuvriendelijk omgaan met onze bossen en elke Surinamer moet beseffen wat de waarde is van onze natuur.”