Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

Minister van Financiën van Suriname en Curacao gaan samenwerking aan

Minister van Financiën van Suriname en Curacao gaan samenwerking aan

Minister Financiën van Curacao J. Silvania en Minister S. Raghoebarsing

In vervolg op een gesprek in Suriname tussen de Minister van Financien van Curaçao, Hr. J. Silvania en Minister Raghoebarsing vond er vorige week in Marokko overleg plaats. Op het gebied van de belastingen bleek al gauw dat er een scala aan thema’s zijn waar beide landen zich over moeten buigen en er efficiënter gewerkt moet worden. Dit kan onder andere middels het gebruik van ICT. Het blijkt dat Suriname en Curaçao dezelfde ICT systemen gebruiken. Ook maken beide landen gebruik van de expertise van hetzelfde bedrijf  bij het proces tot verzelfstandiging van de Belastingdienst via de opzet van een Autoriteit. Er werden ervaringen en successen  binnen de belastingdienst met elkaar gedeeld.

Er is uiteindelijk een uitwisselingsprogramma afgesproken en binnenkort zal een delegatie van onze Belastingdienst een bezoek brengen aan Curaçao. Dit zal de basis vormen voor een structurele samenwerking tussen de Belastingdienst van beide landen. Ook het verloop van het aangaan van een belastingverdrag tussen Suriname en Curaçao kwam aan de orde. Specifiek betreft het in eerste instantie een Double Taxation Agreement tussen beide landen. Er hebben hierover reeds enkele gesprekken op ambtelijk niveau plaatsgevonden die worden voortgezet.