Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Minister Nurmohamed bezoekt Quba moskee te Damboentong

Vanuit het fonds ‘Sociale noden en projecten’ van het Kabinet van de President’ is het ministerie van Openbare Werken (OW) belast met het uitvoeren van bouwprojecten. In dit kader heeft minister Riad Nurmohamed op dinsdag 14 maart 2023 een bezoek gebracht aan de Quba moskee, waar er momenteel renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd.

Met het fonds worden er landelijk bouwprojecten uitgevoerd door OW. Instanties kunnen een aanvraag doen en aan de hand van waar de nood het hoogst is, wordt er een selectie gemaakt. Via dit proces is de Quba moskee te Damboentong in aanmerking gekomen voor deze ondersteuning. “Het technisch voorwerk is door OW gedaan en omdat het gaat om een sociaal fonds wordt er ook een bijdrage gevraagd vanuit de gemeenschap”, zegt minister Nurmohamed.

Bij dit project zijn materialen aangekocht uit het sociaal fonds en arbeiders van OW worden ingezet om de renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Voorzitter van de moskee, Moehadis Soleh, spreekt zijn dank uit naar Openbare Werken. De voorzitter geeft aan dat de werkzaamheden goed verlopen. Deze zullen ongeveer 1 maand in beslag nemen.