Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

MINISTER MOESTADJA BIJ 70 JAAR TELEGRAAF- EN TELEFOON WERKNEMERSORGANISTIE

Geachte genodigden, de jubilerende TTWOS, leden van de bond, werknemers

Van deze gelegenheid maak ik gebruik om u allen te feliciteren met het 70-jarig jubileum van de Telegraaf- en Telefoon Werknemersorganisatie. Dit jubileum is een mijlpaal in de geschiedenis van de vakbeweging. Het markeert ook de ontwikkeling die een enorme vlucht heeft genomen van de informatie- en de communicatietechnologie. De ontwikkeling gaat voort en is bijna niet bij te benen. De leden van de TTWOS leveren een zeer belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de ICT-sector in Suriname. Dat gebeurt nu onder de omstandigheid dat de markt is geliberaliseerd. De sector wordt gekenmerkt door kennis, verandering en concurrentie. De ICT wordt steeds meer geïntegreerd in werkprocessen en dat is in het belang van de productiviteit van ondernemingen en de economie. Recent is ook aan de orde geweest de 5G ontwikkeling, waarmee we enige voorsprong hebben genoteerd regionaal. Onder deze ontwikkelingen moet er zeker voor worden gezorgd dat de werknemers hun rechtvaardige aandeel krijgen voor de output die ze produceren. En daarvoor is het gebundeld zijn en collectieve onderhandelingen van cruciaal belang. De TTWOS heeft een lange adem, de organisatie heeft verschillende perioden in onze staatkundige, politieke, sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkeling doorgemaakt. De TTWOS heeft haar bestaansrecht bewezen en is er om te blijven. In een eerdere kennismaking met het bestuur hebben wij gesproken over enkele aspecten van Decent Work. Uw cao is een uitdrukking van Decent Work. Wij sporen u als vakvereniging aan om in partnerschap te zoeken naar mogelijkheden om steeds duurzame banen in de onderneming te bevorderen. En dat u blijft werken aan het concurrentievermogen van de onderneming. Opgemerkt moet worden dat er relatieve rust heerst in de onderneming. Over het algemeen is dat het resultaat van de goede arbeidsverhoudingen en de afspraken die partijen in staat zijn met elkaar te maken. Daarvoor moeten we beide partijen complimenteren. Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om het belang van duurzame arbeid te benadrukken en van banen die zekerheid bieden. Deze zijn het best geschikt voor een hoge productiviteit. En dat geldt ook voor de productieketen waar het bedrijf diensten afneemt van andere partners. De regering van Suriname heeft in de afgelopen periode getracht Decent Work waaronder duurzame werkgelegenheid te bevorderen door de arbeidswetgeving nagenoeg in zijn geheel te moderniseren. Wij rekenen erop dat deze wetgeving ook zijn positief effect heeft op de arbeidsomstandigheden in de onderneming.  

Ten slotte feliciteer ik u allen nogmaals met het 70-jarig bestaan van de TTWOS.

Dank u