Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur

Minister Levens ontvangt Bond Van Inspecteurs bij het Onderwijs

De Bond van Inspecteurs bij het Onderwijs (B.I.O) heeft op 6 Januari 2022 op uitnodiging van de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur Marie Levens bezoek gebracht aan de minister en haar staf. Tijdens de meeting heeft de bond  het wensen pakket aangaande de verbetering van de werkomstandigheden, inclusief de aanpasing van primaire,secundaire alsook noodzakelijke en additionele voorzieningen voor de inspecteurs bij het onderwijs gepresenteerd. Enkele punten die vallen onder het wensen pakket zijn: de rechtspositie van inspecteurs, behuizing van inspectie, trainings- en opleidingsmogelijkheden.

De bondsvoorzitter Hugo Blanker heeft ook de kwestie over de blokkade  tot het belminutenpakket, waarvan de inspecteurs in dienst van het ministerie gebruikmaken besproken. De voorzitter ziet dit graag spoedig opgelost. Verder hebben de minister en de bond gesproken over het aanstellen van een Inspecteur generaal, zodat zaken geordend lopen.

De minister heeft de bond meegegeven dat niet alles gerealiseerd kan worden omdat het integrale aanpak behoeft, maar er zal alvast gekeken worden naar de mogelijkheden voor vervoerstoelage, kledingtoelage, verzekering bij diensthuizen en telefoon toelage.

De bond stelt het zeer op prijs dat de minister hen heeft uitgenodigd en op de hoogte heeft gebracht over de oplossing die de minister wenst te brengen voor de werkomstandigheden van de onderwijs inspecteurs. De bewindsvrouw heeft de bond te kennen gegeven dat de deur van het ministerie altijd open staat voor nadere gesprekken.