Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Kuldipsingh spreekt 21ste OAS Ministeriele Conferentie toe. Legt nadruk op COVID-19 en het pad van herstel

De Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, heeft de 21ste OAS Inter-Amerikaanse Conferentie van Ministeries van Arbeid (IACML) toegesproken. De tweedaagse conferentie waaraan alle ministers van arbeid van de regio deelnemen, bijgestaan door functionarissen, werd gehouden van 23-24 september j.l. Op de laatste dag heeft de minister de conferentie toegesproken.

De conferentie heeft verschillende thema’s besproken zoals sociale dialoog om uit de COVID-19 crisis te geraken en veilige arbeid, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling en het komen tot veerkrachtigere, duurzamere, rechtvaardigere en inclusievere samenlevingen na de ‘lessons learned’ van de pandemie. Ook legde de conferentie de focus op de coördinatie van economisch-, onderwijs-, gezondheids- en arbeidsbeleid om de gevolgen van de crisis aan te pakken en te overwinnen, evenals de versterking van de ministeries van arbeid om opkomende veranderingen op de arbeidsmarkt en de effecten van de pandemie aan te pakken.

Minister Rishma Kuldipsingh tijdens de 21ste OAS Ministeriële Conferentie.

Minister Kuldipsingh die de Inter-Amerikaanse conferentie voor de eerste keer toesprak, erkende dat de Amerikaanse landen in OAS-verband een bijdrage kunnen leveren om COVID-19 het hoofd te bieden. De minister legde uit dat Suriname nu een vierde golf meemaakt die hoger is dan de andere en dat het effecten heeft op het leven van de burger, de openbare gezondheidszorg, de economie en de arbeidsmarkt. Ze memoreerde het belang van de vaccinatiecampagne van de regering en de pogingen die worden ondernomen om de vaccinatiegraad te verhogen. Daarbij wordt Suriname, wat arbeid betreft, geleid door de nationale wetgeving, de WHO-opvattingen en de ILO-richtlijnen, aldus de minister. De COVID-19 protocollen die voor verschillende sectoren gelden werd ook door de bewindsvrouw aangehaald, aangezien vaccinatie ook op werkplekken kan plaatsvinden.

Minister Rishma Kuldipsingh tijdens de 21ste OAS Ministeriële Conferentie.

Voorts benadrukte ze in haar toespraak het belang van sociaal dialoog en onder andere de instelling van het Tripartiet Overleg recent, door de president van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi, dat mede zal bijdragen aan het formuleren van oplossingen in verband met de crisis. Met betrekking tot hulp aan de samenleving haalde de minister de financiële assistentie aan die de afgelopen periode gegeven is aan werkenden en kleine zelfstandigen die door de pandemie hun inkomen hebben kwijtgeraakt. In het kader van de

beleidscoördinatie noemde de minister het Clusterteam waarin Arbeidsinspectie een voorname rol speelt, de inspanningen die gepleegd worden door het Covid Outbreak Management Team en de afstemming die tussen de ministers plaatsvindt. Het belang van regionale samenwerking om van elkaar te leren en nationale systemen te versterken werd ook door Suriname aangehaald. De minister heeft de ondersteuning voor de verklaring en het actieplan die bij de conferentie zijn aangenomen ook kenbaar gemaakt.

De Inter-Amerikaanse Conferentie van Ministers van Arbeid wordt om de drie jaar gehouden en werd dit keer gehost door de Argentijnse regering. Door de COVID-19 pandemie werd de IACML voor het eerst virtueel gehouden waaraan in totaal ca. 150 personen participeerden waaronder de ministers van Arbeid van de verschillende landen in de Amerikaanse hemisfeer.

Paramaribo, 24 september 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken