Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Kuldipsingh hoort uitdagingen Commewijne aan

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft samen met enkele directieleden een beleefdheidsbezoek gebracht aan de districtscommissaris (DC) Mohamedsafiek Rajab en aan de dependance Jeugdzaken te Meerzorg. Het doel van dit bezoek was om de relatie tussen de DC en het ministerie te versterken en mogelijkheden na te gaan tot het vestigen van een dependance van Arbeid in het district om de dienstverlening dichterbij de bevolking te brengen. Dit bezoek heeft plaats gevonden op 4 december 2020.

 Bezoek aan dependance Jeugdzaken van Commewijne.

DC Mohamedsafiek Rajab heeft vol enthousiasme aangegeven blij te zijn met het bezoek van de minister aan Commewijne en kijkt vol lof uit naar een goede samenwerking. De burgervader heeft zijn bezorgdheid geuit over arbeidstoestanden in het district die niet volgens de principes van decent work zijn. Hij wilt samen met het ministerie werken aan oplossingsmodellen. Ook wat betreft de jeugd heeft Rajab aangegeven in nauw contact te blijven met het ministerie, teneinde de ontplooiingskansen voor de jeugd in het district te vermeerderen.

Minister Kuldipsingh heeft de focus gelegd op de jeugd van Commewijne die extra aandacht moet genieten en begeleid moet worden voor het maken van keuzes. Samen met haar team zal zij locaties identificeren om het personeel beter te accommoderen. “Het jeugdwerk heeft enorm onze aandacht. Het is daarom belangrijk dat de jeugd de nodige voorlichting krijgt”, benadrukte de bewindsvrouw. Tijdens haar bezoek aan de dependance te Meerzorg zijn de uitdagingen en potentiële oplossingsmodellen door het personeel voorgehouden.

Paramaribo, 7 december 2020

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Minister Kuldipsingh en enkele directie leden op bezoek bij de DC van Commewijne.