Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

LVV opent Visrokerij te Nieuw-Amsterdam

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft vandaag de officiële opening en ingebruikname verricht van een moderne visrokerij te Nieuw-Amsterdam in het disctrict Commewijne. De visrokerij is conform de standaarden van de Europese Unie opgeleverd en gefinancierd door de Bolivariaanse Republiek Venezuela middels het project “Alba Alimentos.”  “De meeste vissen en garnalen van Suriname worden vers en/of bevroren geëxporteerd naar de buitenlandse markten, waar deze verder verwerkt worden tot eindproducten. Met de opening van de visrokerij wordt value adding gestimuleerd en kan dit leiden tot verhoging van de verdiencapaciteit van de vissers,” verzekerd Visserij-directeur, Parveen Amritpersad.  

De uitgenodigde minister van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie (EZ), Rishma Kuldipsingh, juicht dit project toe. “Als minister van EZ ben ik ingenomen met deze mijlpaal. Mijn ministerie en zeker ik als minister staan ten aller tijde achter het stimuleren van ondernemerschap. Dat betekent meer verwerking, meer afzet en meer welvaart.” De warme felicitaties aan de regering en de vissers afkomstig van de EZ-minister ging niet onopgemerkt voorbij. Willem Mohamedhoesein, voorzitter van de Visserscollectief Commewijne en Paramaribo sprak zijn dank uit namens de vissers. “Door minder faciliteiten konden wij minder aanbieden, terwijl de vraag groot is. Nu is de hoop voor een beter aanbod maar ook een beter inkomen terug door de komst van Visrokerij Commewijne.”

LVV-minister Sewdien bedankte de Ambassadrice van de Bolivariaanse Republiek Venezuela H. E. Ayerim Flores Rivas met de oplevering van de Visrokerij die door haar land is gefinancierd.  “Ondanks de uitdagingen in de visserijsector, zijn onze visbestanden de gezondste in de regio. Wij moeten waken voor het opraken van onze vissoorten. Bijkans 8000 mensen vinden een bestaan in de sector en dit moeten en zullen wij waarborgen. Door het bieden van faciliteiten en vooral het beleid tracht het ministerie de vissers, in het bijzonder de artisanale vissers, te ondersteunen teneinde hun welvaart en welzijn enigszins te verbeteren,” besluit minister Sewdien.

Middels het doorknippen van het lint door de ambassadrice en de LVV-minister, is de Visrokerij Commewijne per heden voor open verklaard.