Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Liefde voor je medemens

“Liefde heeft ook voor iedereen een aparte betekenis, zonder liefde is het moeilijk te leven. Ieder mens heeft de liefde nodig,” benadrukte Cameron. Zij vroeg daarom aan alle aanwezigen om ook extra aandacht te geven aan de liefde voor de medemens, want volgens haar zou de wereld er heel anders uitzien zonder liefde. Dit centrum zou dan ook nooit hebben bestaan, zonder die liefde van de medemens

Ondanks de Covid-19 pandemie een zware wissel heeft getrokken het afgelopen jaar, is de leiding van het Frank Cameron Instituut toch in staat geweest om met behulp van sponsoren een leuke kerstviering neer te zetten voor de kinderen.

De ministers Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken & Volkshuisvesting, Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken en Dinotha Vorswijk van Grond en Bosbeheer gaven acte de presence aan deze kerstviering. Immers, ze zijn de vrienden van SOGK en hebben allemaal op de een of andere manier een speciale band met dit centrum. Alle de drie ministers staken hun waardering en lof over de inzet van familie Cameron, niet onder stoelen of banken voor het werk dat ze doen voor deze speciale en bijzondere kinderen.