Het Korps Brandweer Suriname (KBS) valt onder direct gezag van de Minister van Justitie en Politie, die conform de wet de algehele leiding over het KBS heeft.
De Commandant Brandweer heeft de dagelijkse leiding en het beheer van het KBS, en wordt ondersteund door de Plaatsvervangende Commandant Brandweer.

Het korps is belast met de preventieve en repressieve brandweerzorg in Suriname, ondersteuning bij rampenbestrijding en andere vormen van ordeverstoring en crisisbeheersing. Ook verleent het KBS hulpverlening bij incidentmeldingen, zoals hulpverlening bij verkeersongevallen, ongevallenbestrijding bij gevaarlijke stoffen, bijenbestrijding en verwijdering van reptielen.
Het korps participeert ook als partner van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR).

Contactgegevens

Telefoon110
Emailbwinfo@kbs.sr