vlag en wapen republiek Suriname

KABINET VAN
DE PRESIDENT


Mijn achtergrond

Mijn politieke bewustzijn kreeg vroeg in mijn jonge jaren vorm. Tijdens mijn periode op de Koninklijke Militaire school in Nederland werden bovendien discipline, structuur en vooruitgang onderdeel van mijn visie op en denkbeelden over de wereldorde. Deze visie heb ik als voorzitter van de Militaire Vakbond Nationaal Leger van Suriname met passie en voldoening kunnen uitdragen. Al gauw wist ik dat ik een significante rol wilde spelen in de verdere ontwikkeling van mijn land. 

Met mijn politieke vaardigheden op het gebied van sociaal en economisch beleid heb ik als voorzitter van de Nationale Democratische partij van Suriname richting kunnen geven aan deze partij en de NDP kunnen uitbouwen tot een betekenisvolle politieke partij. Daarbij heeft mijn boekhoudkundige ervaring die ik heb opgedaan in Nederland een niet onbelangrijke rol gespeeld.

De onuitputtelijke liefde voor mijn land geeft mij de ruimte om vooral als volkspresident, de mensen, de natuur en het binnenland van Suriname te koesteren. In de grondgedachte over het wezen van vrijheid heb ik mij laten inspireren door grote politieke wereldleiders. Ik kan daarom met gepaste trots zeggen dat ik aan de wieg heb gestaan van de realisatie van belangrijke pijlers voor de ontwikkeling en bloei van Suriname.

Enkele daarvan zijn:

  • Transformatie van de Universiteit van Suriname; introductie van hoger onderwijs voor nationale ontwikkeling
  • Introductie van het Staatsziekenfonds
  • Instelling van technisch beroepsonderwijs voor met name drop-outs
  • Professionalisering van Surinaams telecombedrijf, TELESUR
  • Oprichting van Staatsolie 
  • Oprichting van een nationaal rijstinstituut ter stimulering van de agricultuur
  • Contact maken tussen regio's ten behoeve van de stimulering van handel tussen Suriname, Brazilie, Caricom en Latijns-Amerika
  • Mogelijk maken van volkshuisvesting en eigen huizenbouw
  • Ontwikkelen en exploreren van mogelijkheden in het binnenland op het gebied van bosbouw, recreatie en conservering
  • Infrastructurele exploratie van het kustgebied van Suriname, waaronder wegenbouw, een brug over de Coppename rivier en een brug over de Suriname rivier