Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Kabinet van de President beëindigt dienstbetrekking met Bissesur

Het Kabinet van de President heeft de dienstbetrekking met Prenobe Bissesur beeindigd. Zo deelde president Chandrikapersad Santokhi De Nationale Assemblee (DNA) mede op maandag 22 augustus 2022. “Naar aanleiding van de perikelen, zoals verschenen in de media, mag ik u informeren, dat de dienstbetrekking met betrokkene per ingaande vandaag is beëindigd”, aldus het staatshoofd, dat aangaf dat er tussen Bissessur en het Kabinet van de President een overeenkomst bestaat voor het verrichten van enkele diensten.

“Betrokkene zal geen zitting meer hebben in enige door het Kabinet van de President c.q. de Staat Suriname voorgedragen raden, commissies, werkgroepen of anderszins.” Bissesur was volgens president Santokhi vanuit het Kabinet gevraagd het crisisteam bij de SLM te ondersteunen. Dit crisisteam dat door de regering was ingesteld is belast geweest met het schrijven van een hervormingsplan en het inzetten van het traject tot reorganisatie en herstructurering van de vliegmaatschappij. Dit crisisteam bestaat uit de CEO en de presidentscommissaris van de SLM.

President Santokhi merkt op dat het traject tot herstructurering van de SLM in haar laatste fase niet bespaard is gebleven van miststanden. De regering heeft alle informatie over mogelijke misstanden bij de carrier opgevraagd. Verder is aan financiële en juridische deskundigen gevraagd een onderzoek in te stellen naar aanleiding van de mogelijke misstanden. Binnen uiterlijk twee weken moet de regering worden geïnformeerd. Op basis van deze informatie zal de regering besluiten nemen.

Ook wordt door de regering de mogelijkheid bekeken op welke wijze ongerechtvaardigde betalingen aan Bissessur verhaald kunnen worden. “Dit, aangezien aan betrokkene betalingen zijn verricht zonder medeweten van de aandeelhouder en het clusterteam van ministers”, aldus de president. Het staatshoofd zegt het onderzoek af te wachten. Het parlement en de samenleving zullen omstandig geïnformeerd worden over de resultaten alsmede het vervolgtraject in deze kwestie.